دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
    سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳ آپريل ۲۰۱۳
تماس سردبیر: gilavaei@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: perslit@gmail.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

شب هزار و دوّم
علی کریمی

و اما ای ملک نگون بخت!
ما هنوز ساعتمان را
با صدای زنگ اذان تنظیم می کنیم
و شب برای ترک اعتیاد به رویا
ودکا میل می کنیم
پرگوی و بی مایه:
نام جلادان را برای پسرانمان انتخاب می کنیم
اسکندر، تیمور، چنگیز و این یکی آخری.
که با چهره ای عبوس و آیینی آشفته
 نفرت را بر دوش می کشید
پنداری هزار توی فاخر ما را
با فریب در هم تنیده اند
برای ما روزهای هفته همیشه جمعه بود
زمان بسوی دیروز می دوید
مرغزارها دور و مزار ها نزدیک می شدند
مفتون جنون پژمرده ی پاییز
باغبان و باغ را وانهاده ایم
از این روست که شتابان
رو بسوی دیار دیروز دور دست
. فراوان دویده ایم


علی کریمی-دبی

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست