هنر و ادبیات پرس لیت

www.perslit.com

تماس با ما و ارسال مطلب
بازگشت به صفحه نخست

فضای سبز

شهلا آقاپور

1
هرسوی سبزین
گلبوته های حس
بها رانه می آیند
مستانه می پاشند
بوی شیرین به صورتگرنرگس
با د می رقصانندش بازیگوش
در پاره آینه ای شا د
فضای سبز شوریست آه

2
می دوَم بدنبال قطاری سبز
بالای آن پل
میان آب
رودی میریزد درمن شفاف
آبیزرد به شفافی مسافرانی که
ازنگاه خویش یارانم شده ا ند
وزبان مشترکمان گلواژه ها یی که
آه های دلمان را بهم سبزمی سرایند
منی در تو
تویی درمن بزرگ می شود
همین جا درینِ کتاب قصه ها
چهر ه ی گذرای زندگی
هزار و یک پل بسوی هنر

3
In meinen drei Sprachen
verschmilzt Kunst und Poesie

ineinander

Im Mal- und Poesie-Kurs
malt Rosmarie
mit ihren Buntstiften
eine goldgrüne  Blume auf meine Haut.

هنر با سه زبان حسی ام درهم می آمیزد
ودر کلاس رنگ و چامه
مدادهای رنگی رُزماری میکشد
بر پوستم  گل سبز طلایی
و گلنقشهای سبز تنم
پچ پچ کنان به پروانه های بنه کوهل
پای کوه سهند خندانه بوسه می زنند
عطرعسل سبلان می ریزد آرام در سبزپیراهنم

جا نِیمین یاشیل قیزیل گولین نقشیسی
پیچیلد یا پیچیلد یا بنه کوهولون کپنک لرینه
سهندین  داغینین آشا قیندا گو له  گو له اوپیر
سبلا نین با لینین عطیری
یاواش توکی لیر یاشیل دونوُمین ایچینه

4
خاطره های سبزبرجسته
بار ِ چشم هستی  پنها ن
در بومهای نقاشی ام
فریاد هاییست زردآبی
و عکسهای تبریز تهران برلین
کلاژی یست سبز
بر دیوار های چرخ نما
گالری  شارلوتنبورگ
چه فضای سبزمهریست
آه...

شهلا آقاپور
2009 مارس 22
http://shahlaaghapour.blogspot.com/
http://www.perslit.com/ShahlaAghapour.html
http://www.aghapour.de/

 

رُزماری نام یکی ار هنر جو یان است
شارلوتنبورگ منطقه ای در مرکز برلین  است
سه زبان من ترکی .فارسی و آلمانی

بناکوهل منطقه ای در اطراف تبریز است

چاپ کنید

بازگشت به صفحه نخست

تماس و ارسال مطالب تماس با سردبیر درباره ما
توجه: بازانتشار مطالب با پیوند آن و نام بردن نشانی مجاز است و برای موارد اختصاصی مشروط به گرفتن اجازه کتبی از سر دبیر می باشد