تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده   کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید

آتش آتليه
شهلا آقاپور 

برف برفين می بارد
هيز مها را روشن می کنم
شعرِ بنفشه ی غمگين
در پيراهن شادابی ام می سرايد

می خوانم نامه ی بيداری
که با مجسمه ی
چوبينِ چهر ه ها 
می سوزد

خبر درهم بودن جها ن ست
امروز طمعه ی خشم
سرنوشت ِ بی نظير،
اينديرا گاندی را تکرار می کند
و هی ندانستنها می رويند 
می رويند روی ِ خوابِ هزار ساله ی ريشه ها
آه
قامتِ طرحِ زنانه ام 
شعله می کشد
در اسرارِ جعبه ی رنگشعرم
بنگر اين صندوقچه ام را
هيز مها بلند بلند می سوزند 
و گوله گوله می سوزانند

کارگاه شرر آتشم 
به هسته ی گدازِ خويش 
لحظه سرخ عريانی ست
و احساسم
خاکستر ی می شود
در عشقگاهِ معشو قه ها 
که هاله ی خاطراتشان 
در طرح اشعار برهنه 
شراره می زند

ديروز
نقاشی ام پر غرور
بر شانه های باد 
می رقصيد

آه اين آتش آتليه
چه از رنگقصيده هايم

گُّرُ گرفته ست 
انگاری مرا
به آرامشِ افسانه
سفيدبرفی می خواند
آن روحِ وارسته ی گرم 
که از کنارم با لبخندِ آفتابی
می گذرد...

 

شهلا آقاپور 
2008 يانووار( ژانويه)

..... 

بی نظير>بی نظير بوتو1953/2007
اولين زن نخست وزير در پاکستان که در 27 دسامبر 2007 کشته شد
اينديرا گاندی>اينديرا گاندی 1917/ 1984
زن نخست وزير هندوستان بود که 1984 کشته شد 
سفيد برفی>يکی از افسانه های قديمی کودکان که برادران گريم (آلمانی)
در قرن 19 جمع آوری کرده اند . 
آتليه>کارگاه هنريم که 12سال در آنجا کار نقاشی و مجسمه سازی کرده ام

 

..

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست