تماس با سردبیر: gilavaei@gmail.com تماس با نویساد:perslit@gmail.com درباره ما بایگانی پیوندکده سیاسی / ویژۀ انقلاب کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر
دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱ دسامبر ۲۰۱۵


نقابِ مه آلود
شهلا آقاپور

امشب اشکها يم
به بهانه ی دلتنگی
بر کو يرِ ِ
حس ِ خشکزار ِ تو
می بارد ژرف، ژرف

امشب می فشارد
غزلِ ِ خشم
در دگمه های پيانو،
می نوازد صوت ِ اندوه
در خطوط
ِ رنگها ی جلبکی

خيابان ِ شب بارانی ست
می شويد جام جهان نما

44نقاب ِ مه آلود ِ- تو
کنار می روند
با تعحب می نگرم
افق فقِ، به
حبابِ باورهايت،
تا بيداری حريم ِ صبح

کاش صوت ِ حقيقت را
زبان ِ عر يانی بود
اما افسوس
عقرب ِ پوشيده ی ِ دلت،
پيچيده در شن،
سنگين خواب ست

آه نمی دانم
چرا اين دل باز
به شنيد ن ِ صداي تو
با وجود44 نقاب ِ مه آلود
فر سنگها فر سنگها
تنگ است...

آپريل ‏2007‏-‏از دفتر پرواز سر خ تن

 

رسانه هنروادبیات پرس لیت | Create Your Badge
 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست