MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" نامی پتگر نقاش ایرانی درگذشت ‏

 = 6;امی پتگر نقاش ای&= #1585;انی درگذشت

 

3D"نا =

نامی پتگر تا آخرین روزهای عمرش نقاشی می ª= 5;رد=

نامی پتگر نقاش معروف ایران&#= 1740; و یکی از اعضا= ی خانواده پتگر که در می= ان‌شان چند نقاش معروف دیده م&= #1740; شود، بر اثر سکته قلبی در آتلیه شخصی اش در حال کشی= دن نقاشی درگذشت.

نام= ;ی پتگر یکی از فرزندان علی اصغر پتگر نقاش معروف ا&= #1740;رانی بود که دیگر برادرش نیما پتگر نیز از نقاشان مشهور ایران است و برادر د= یگرش مانی پتگر در زمینه سینما و عکاسی فعال&= #1740;ت دارد .

عمو= ;ی او جعفر پتگر نیز از نقاشان معروف دوره خود بود. پدرش در کنار نقاش&= #1740; روابطی نزدی&#= 1705; با اهل ادب ای= ران داشته در خیا&= #1576;ان منوچهری تهران کارگاهی افتتاح کرد که محل دیدار بسیاری از شاعران و نوی&= #1587;ندگان ، از جمله شهر= یار، نیما، صادق هدایت و بزرگ علوی شد. رفت و آمد با چهره های برجسته ادبیات در زندگی نامی پتگر نیز تاث&= #1740;رگذار بوده و او نیز از نقاشانی است که رابطه ای نزدیک با اهل ادبیات داشت .

&#= 1606;امی پتگر سال ۱۳۲۴ در تهران ب&= #1607; دنیا آمد و نقاشی را از پدرش آموخت. او اگرچه تا لحظه آخر عمرش نقاشی م&= #1740; کرد ، اما بیش تر شهرتش را مدیون حضور پ&= #1740;گیرش در آموزش نقاشی است .

3Dبشنويدمحمود سمندریان، نقاش و مدرس نقاشی درباره حرفه آقای پتگر و جایگاهش در نقاشی معاصر ایران توضیح می دهد -- برنامه جام جهان نما =

نام= ;ی پتگر از سال = ۱۳۴۴ با تاسیس آموزشگاهی در زمینه آموزش نقاشی فعالیت داشت . حضورش در آموزش نقاشی آن قدر پر رنگ بود که حتی جنبه نقاشی او را تحت تاث= یر قرار داده بود و در میان نقاشان برجسته ایرا&#= 1606;ی از این نظر یک استثنا است.

او تنها در آموزشگاه خصوصی اش به امر آموزش نم&= #1740; پرداخت و با تندریس در دانشگاه و حت&= #1740; حضور در تلوی&= #1586;یون به این امر می پرداخت . او هم چنین در زمین&= #1607; تالیف مقالات اموزشی و نظر&= #1740; فعال بود.

آثا= ;ر نامی پتگر متاثر از فضاهای ایرا&#= 1606;ی است و در نقاش= ی های رنگ و بوی ایران کاملا به چشم می خورد . او که تحت تاثیر پدر از نقاشی واقع گرا آغاز کرده بود و به آثار کمال الملک م&= #1578;مایل بود ، در سال های اخیر به نقاشی های انتزاعی علاقه پیدا کرده بود و در آثارش موضوعات تجر&#= 1740;دی پر رنگ شده بود ، با این همه نشانه ها&= #1740; ایرانی در نقاشی اش برجسته بود و به
راحتی از کارهای غیر ا&= #1740;رانیان آثارش متمای&#= 1586; می شد.

نام= ;ی پتگر در سفرهایی به رم، واتیکان&#= 1548; فلورانس، و پاریس، از هنر کلاسیک ومدرن اروپا بسیار آموخت، با ای&= #1606; حال همه کارهایش هم چنان ایرانی ماند و تاثیر از هنر غربی در او به گونه ای نبود که آثارش کاملا رنگ و بوی ایر= انی اش را از دست بدهد.

حضو= ;ر موثر او در امر آموز نقاشی باعث شده بود که توجه کم تری به نقاشی های او بشود و به خصوص آثارش در مطبوعات بازتاب چندا&#= 1606;ی نداشت.

 

 

برگرفت&#= 1607; از بی بی سی

...........=

 

 = 6;يما پتگر در يک نگاه

 

=

3D"نيما

نيما پتگر طراحی را نزد پدرش علی اصغر پتگر آم= 08;خت=

 

نيما پتگر طراحی را نزد پدرش علی اصغر پتگر آم&= #1608;خت. هنوز نوجوان بود که در کلاس های آزاد هنری به تدريس طراحی پرداخت.

او در = 77;۳۴۷ به ايتالي&#= 1575; رفت و يکسال بعد درآکادمی هنرهای زيبا&#= 1740; رم در رشته مجسمه سازی مشغول تحصيل شد و از استاد= ش اميليو کرکو علاوه بر مجسمه سازی، فن طراحی با مرکب را آموخت.

پتگ= ;ر در سال ۱۳۵۲ از آکادمی هنره&#= 1575;ی زيبای رم فارغ التحصيل شد. د= ر سال های ۵۴-۵۳ دوره طراح&#= 1740; فيگور و در سال های ۵۵-۵۴ دوره نقاش&#= 1740; را گذراند و در سال ۱۳۵۵ به ايران بازگشت.

&#= 1575;و در تمام اين سال ها در آتليه هنری خود به خلق آثار و تدريس اشتغال داشته است.

پنج اثرنقاشی از نيما پتگر در موزه هنرهای معاصر تهران، يک اثر در موزه هنرهای معاصر آبادان و يک سرديس گچی از آثار او در آکادمی هنرهای زيبای رم قرار دارد.

نمايشگاه های انفرادی

۱۳۶۲ به دعوت انجمن نقاشان ايتاليا در تهران(مروری بر آثار)
۱۳²= 2;۷ کارگاه هن&#= 1585;
۱۳²= 2;۹ آتليه شخص&#= 1740;
۱۳²= 3;۰ گالری سيحون (صورت بزرگ ها)
۱۳²= 3;۴ گالری سيحون (مجموعه ای از صخره ها)
۱۳²= 4;۲ خانه هنرمندان ايران با عنو&= #1575;ن از ريشه ها تا چهره ها آبان = ۸۲
۱۳²= 4;۴ گالری دی ( مروری بر دو دوره طرح های = مرکبی )

نمايشگاه های گروهی

۱۳۴۴ نمايشگاه نقاشان معاصر خاورميانه ( سفارت ترکيه )= .
۱۳²= 0;۶ نمايشگاه هنرمندان ايران در ساختمان جديد موزه ايران باستان .
۱۳²= 1;۷ فرهنگ&= #1587;رای نياوران
۱۳²= 1;۹ موزه هنرهای معاصرتهران
۱۳²= 2;۳ فرهنگسرا= 740; نياوران(تجل&#= 1610;ل از پرويز فنی زاده)
۱۳²= 2;۸ موزه هنرهای معاصرتهران
۱۳²= 2;۹ موزه هنرهای معاصر تهران(به نفع زلزله زدگان)<= br> ۱۳²= 3;۰ نمايشگاه فرهنگنامه گالری کلاسيک
۱۳²= 3;۰ موزه ه= نرهای معاصرBIENNAL<= span dir=3DRTL> تهران
۱۳²= 3;۱ گالری سيحون، نمايشگاه نقاشی از ۲۰ نقاش معاصر
۱۳²= 3;۱ نقاشان معاصر ايران ، موزه هنرهای معاصر
۱۳²= 3;۲ نمايشگاه به نفع هرزگو&= #1610;ن، فرهنگسرای نياوران .
۱۳²= 3;۲ به نفع کودکان و زنان هرزه گوين در محل ن= مايشگاه بين المللی
۱۳²= 3;۵ طراحان معاصر ايران&#= 1548; نمايشگاه بين المللی تهران
۱۳²= 3;۶ طراحی نقاشان معاصر، گالری برگ
۱۳²= 3;۶ چهارمين نمايشگاه تخصصی صادرا&#= 1578;ی نقاشی
۱۳²= 3;۷ نمايشگاه به نفع بنياد بيماريهای خاص، فرهنگس&#= 1585;ای نياوران
۱۳²= 3;۸ نمايشگاه هنرمندان معاصر در کشور ترکمنستان
۱۳²= 3;۸ هنرمندان &#= 1605;عاصر، فرهنگسرای نياوران
۱۳²= 3;۸ هنرمندان معاصر، گالری فرامرزی
۱۳²= 3;۸ نمايشگاه &#= 1711;روهی هنرمندان معاصر، نگاهی نو به طبيعت، موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳²= 3;۸ طراحی نقا&#= 1588;ان معاصر، گالری برگ
۱۳²= 3;۸ اولين نمايشگاه بين المللی طراحان معاصر، موزه &= #1607;نرهای معاصر تهران ۱۳²= 3;۸ جمعی از اساتيد نقاشی ايران در افتتاحيه گالری اثر
۱۳²= 3;۸ نمايشگاه جمعی درمرکز بهزيستی به نفع معلولان ۱۳²= 3;۸ نمايشگاه جمعی از نقاشان فارغ التحصيل از ايتاليا، مدرسه ايران – ايتاليا
۱۳²= 3;۹ نمايشگاه نقاشان ( انجمن هنرمندان ) در خانه هنرمندان ايران
۱۳²= 3;۹ نمايشگاه نقاشان معاصر، بيان &= #1578;مثيلی درنقاشی نقاشان نوگرای ايران، موزه هنرهای معاصر تهران ۱۳²= 3;۹ به نفع بيماران = MS ، خانه هنرمندان ايران
۱۳²= 3;۹ نقاشان متقدم ايران در موزه هنرهای معاص&#= 1585;(صد سال نقاشی معاصر ايران)<= br> ۱۳²= 4;۰ نمايشگاه گروهی نقاشان ايران، گالری اثر
۱۳²= 4;۰ نمايشگاه گروهی در انجمن هنرمندان سنندج
۱۳²= 4;۰ فرهنگسرا= 740; نياوران به <= span dir=3DLTR>MS نفع بيماران
13
۸۰ نمايشگاه گروهی در دوبی
۱۳²= 4;۱ نمايشگاه در خانه هنرمندان به مناسبت بازديد هيئت خارجی از انگلستان
۱۳²= 4;۱ نمايشگاه گروهی در گالری اثر
۱۳²= 4;۱ نمايشگاه رويال ميراژ ، دوبی، مارس و نوامبر ۲۰۰۲
۱۳²= 4;۱ نمايشگاه &#= 1688;وئن ۲۰±= 6;۲ کاليفرني= 575; WEST HOLLY WOOD . L . A
۱۳²= 4;۲ نمايشگاه گروهی برگزيدگان ا&#= 1593;ضا انجمن نقاشان ايران، تير ماه ۸۲
۱۳²= 4;۲ نمايش گروهی، مدرسه ايتاليايی ها ، تيرماه = ۸۲
۱۳²= 4;۲ نمايشگاه گروهی با عنوان نگاه معنوی، موزه هنرهای معاصر، مهر ماه ۸۲
۱۳²= 4;۲ نمايش گروهی، رويال ميراژ ، دبی، نوامبر ۲۰۰۳
۱۳²= 4;۲ نمايشگاه گروهی دو سال&= #1575;نه موزه هنرهای معاصر تهران، دی ماه ۸۲ ، بخش ميهمانان
۱۳²= 4;۲ خانه هنرمندان اي&#= 1585;ان، دی ماه ۸۲ به نفع زلزله زدگان بم
۱۳²= 4;۳ مرداد ۸۳ گالری خاک
۱۳²= 4;۳ نمايش&= #1711;اه گروهی مهرماه ۸۳ بوستون تگزاس
۱۳²= 4;۳ نمايشگاه گروهی با عنوان اکسپو &= #1662;ائيز ۸۳ تالار وحد&#= 1578;

 

 

 

 

 

www.perslit.com

 

------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/image002.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhBQABAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEAAAAALAAAAAAB AAEAgAAAAAECAwICRAEAOw== ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/image005.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAUUAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAARQAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQABAMDAwMDBAMDBAYEAwQGBwUEBAUHCAcHBwcHCAsICQkJCQgLCwwMDAwMCw0NDg4NDRISEhIS FBQUFBQUFBQUFAEFBQUICAgQCwsQFA4ODhQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQU FBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQU/8AAEQgAqQDLAwERAAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAA AAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIG AnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPBUtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6Oz NhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dn d4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZqbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQID BQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEyobHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LC B3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaW prbG1ub2R1dnd4eXp7fH1+f3OEhYaHiImKi4yNjo+DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq +v/aAAwDAQACEQMRAD8AR/KTyB5Bv9P8onU/Kmj3cl3omlz3D3GnWspkkks43d3LxmrMSSSdycxs siAr6Fj/ACc/KBwKfl75bLdSDo1hv/yRzH45d5V11+TP5QehVPy+8tqR+0NHsK/8mcBnLvKsN1L8 r/yotf3S+R/LwkoSf9xNj/1S2ycZS7ywnKlGw/Kr8rZ5B6nkjQDtXj+irL/qlkpykOrASKbH8ofy qG3+BPL3jX9E2P8A1RyAnLvZW2/5P/lQenkXy+DtUDSbHb/klkhKVc2QJpaPyg/K6tD5D8v8RvX9 EWNf+TOR4j3lBLQ/KD8rC9P8CaAPi3B0mxpT/kVjxy7yoJtMofyb/KSg5eQvL1SO+k2J/wCZOR45 d5RaZad+Tv5Om4CS/l75cYV6No1gR+MODjn3lkDbKV/I/wDJbitfy38r7gbfoTTq/wDJnD4ku8sk q8yfkr+TtvpM0kP5deWInUNSRNF09SD23EOPHLvLKHNjv5b/AJP/AJR363H1zyB5cuSDQevpFg/3 coTlwMq5oyfVsz//AJUZ+Sp/8pr5X7/9KPTv+qOTBkxX/wDKi/yTAH/INvK3/cD07/qjkrIZB3/K jPyTr/5LXyt0H/Sj07/qhgsq7/lRn5J7/wDINfK3/cD07w/4w48RVx/Iz8k6f+S18rdv+lHp3/VD HiN81d/yoz8k/wDy23lbv/0o9O/6o4glXf8AKjPyT/8ALa+Vv+4Hp3/VDCSe9VrfkZ+SnBv+QbeV uh/6Umnf9UciSe9Uvm/JD8mUNF/Ljywf+3Jp23/JHDxFr4kl8xfkz+T8Oj3Tw/l75ZjlRTxkj0bT 1avsRDtjZUSebflZ+Vn5Y6jPerqHknQbpUYhRPpVlJT4u3KI0yozI6t8wK2Sj/lWX5a/8rI+o/4M 0P6l/wArA+ofVv0ZZ+n9V/5V99d9Dh6VPT+sfv8AhTj6nx05b48Uq59P0taC/KfjHpnkOtAG8v6O a/OxiyeVX0vakKV99hTMVBV7pOVuaUDUNTil5/c2a3Nywloy1O9e2TiSOTVLdHaZYRxk8QK9j7YJ StPDScG259KCnSvfIqQtW3IkK0NKgV61yYOyx5o76mGNVADEUp4jIWkijsv/AEbuCFp3bAkFcbAq OlB1pkbQL6N2kUiXgqevt44QdlI3ZvEg9JenQV8emSZBJvMyBtJn2HLiwGLKJ3Yx+V4AN0tKENuB mTAHhXJvJ6VQUHTvllbIC7ag6f5jJbJW+PToMjSu8enb9WBXHp2HTAFbPXt3/VhVode2KrWAKkGn Q5Aql054tQAAU6eOSamP+ZQW0W8XiPsE18PbCoeT/lEGW91BT0DEA9z8WUlyZmwClPIf8rSr/wCZ I8P/ADGtMa2+H6Wthf5bgRaT+XjUG/lzRTv72EWXZORRT6VhoscYp8I+ye58RmJSq9wOduwXZiMC saW0IkdjQ7VJGLCkxsYowC2wFB1wrfcj0jjC0XjsakD9WKLU3UeqRt2/28kOSikQHFRWhoNj7ZCt lJ3VY2O1KbncDBSRsrx0BFR8PfxxIRbSBVuqALQ7kHEILJ4zSNelKD9WSZhK/Mi89Kn7VVh+GBmG IfliwWW6XrQ9+2ZECAET5vSg1env3yd7KFG9v7PTbOS+1G4jtbKEcpZ5WAVRT9eNpeD+cf8AnKXQ NLmbT/J+jza5f0oJ5yYbcGvbZuX4ZMRTQeU6v+fP526pPztbqDTY/wBi1tLYNQH/ACmapph26rXk raL+f35zWExS9ktr5DSkd7AI6kHoGDGlcFRTR7no/lz/AJyJ83aiBFd+Tlubjeq2ku+3YAjvkZAd 609G8ufnB5Y1ySG1vlk0LUZaqttqA41YbFVfpscHD5oIIegclZQVKurCqsDUHAhA3CAP8O5G537Y Wpj3mEV0q6oRx4GvYYRzQ8i/KZ1XU9RRtqO1Fr1+LrlR5uTLkEp9T/kKNaf+VHr/AOg1ph6fD9LW xLyGCmiflq1RQ+W9EIqP+1fDlmQbIO76TtkLLEQe2+2YhFI4gipgPTG+w/HAoOyTsAxO1KVpkeqW o2EZrUFiB18cNseFEJJy+0AAO574QpXyyFSSdxUdMsjyY3sh3umD07U2qMeFUZb3QqvOnXYjpXIU qPMlSoBBA67d8BCAsjLy3taCngBillUY/dr8h2yQZgJd5hAOlzjqCrDAebMc2G/lo3G4vE/ytqjL 4fSxyfU9J2ALMQqqCzM2wAHUk5IJD5c/Oz8yD5q1BfLnle6km0iy2vZYhRGctwJB7gV64YyHNtED 8WLaL5Mh9UhbYvIyqI9qs7Gh58vDMPLqDXN2WPTRHNlVv+Xt4/wzn0Kn7IXd/YHsBmOdQ5HgBXf8 uIYoecjerKG2Zh9gE0wePJAxRYJ5vsLPy9OjwyzJe1JDKeJSg2cfT0zM085ycTUQiEk/5WrPIUt9 UtIbq1A4TkRUNyAKVlFftf5WZwhY3dfIi9nvn5S/mLaTRQ2mnak+qeW7grBHb3G19pdwxosbqSS8 DGgVtqeGQlGkW9nnCuS4YPQ8Sadx2yLSkHmBWbTrmMnfgR0wjmh45+VaEa5fov8AOa+1G/jlchTf I7JZxP8AytH7X/lSKdP/ADG2Dp8P0tVsW8ngR+X/AMsXO4PlnQ+n/bPhy3J1TVh9KWZAhiI8BVj0 zGNMFWYhojvtkWfIpIZAJCBSor17jIFK9EqpkFCPAjBaCNlougZOFNvYZZEWGslGBuVK9djkwkLp YUJLAKfhqMbKr4I4UHM9QN64CLVXhlWQ1UVUdzkaYgpnbBPVDHqdjgZJ6pXZQRUgU+jJAswl2ulJ NKuKMSVVqjoemAswwv8ALOkl1dbEEkbMN9vEZkYxYRMepb5h1e6806udIs+Q8tWrslwVNPrMqkhi zfyKRQDvmv1Oos8I5Ox0+nqPEefRI4vy30WC9udQNGFyFR0Y/sLQ8QPmMq8WXCA5sIREmVWOkaVZ zh7cL8EapCp/Y8aDK4mysia5IiaxjkZnYk+9NhtkTFlHLtSDmtYXZyjgP8KlgtQwNBuMQAzs08c/ OfQ/TiinsozMoLCTgtOg6U75sNJIA0XA1QNW+db7hQ+pAyyKfiBqDX7s2oDrCUNp2o3Wk30Wo6dO YLy3KuhrQ7GtD4jxw0xt9p/lX+cWl/mDbx2dzIlp5khRVurQ7CZQKc1r1I65VKHcxIZ/rMatYXIB /ZORDCy8a/K5f+di1AV/abr2+LK583Ikdks9L/kKVOX/AJUmn/oNa4Onw/S0sS8r0Xyz+V5JNT5Y 0OgH/bPhyzJyLLo+krFSbeBjUgKD79MxqYXujHqIa93G4PfIswxi45JM3h2yFi2RBRtvIzoI2Bod +uRKhGLZxLuVrXeuSjJrkF7RMzGit6a7l/D2y2PJDpEUdf5anxw8lV7eASqKE0HX+mRPmqIt7H0W 3J4kg1wE2gBHIFWYDejZFKbLum9StAaZMcmYQOuKH0u5BFRxYUPcUwFmHjtvrtzoui6glgxGo6jK LG0NKsvP7T09lrkpZODGS24sYnlAPJm3l7To7KyS1g5AW8Yj5Hq7gfEx+Z3zUxFu3mQExa3AId1J kpxFPfLeEEKJo2LSg6FWU8lA+M9d9zkxhtx5amiqS2RhNY+Q6fqw8BDGObi5oF7UgnkOLE1ZunL2 OVmLkRy9zzX8z5Gktj9XtTOsQLOjt6ci9gwND8OZOniL2asxID5r8yy2180fpSMblKiSJo+JXxFa /EPfNtjjTq8srYRcQ+k4ehCV2DZY1Jjol5eWN3Hd6Zemy1W0Pq2N2hoysN6e48RiE+T7P/Lb8xU/ MryZNdXC/VvMNgot9YtV2VnAoJkHYNlUo0bDCWzF/wAsVZfNOpqKijGpG/7XfKJcy3SOyWco/wDl aVeW3/Kyv/SaZHp8P0tTEfL6f86l+VTA/wDTMaHUf9u+HLZ9WXR9IafU2kAGwKg1HbKGCLfkYt6k U2/pkDZSObG52/fNyUnrUHt7ZXwsjNXhZN3Q0qASvXp4YCgFMoi0idSScACbVR+7b4iad69/nlwu kCkPPIryEd6bd6nAxPNH6dtxr13FPD54koCZnpXcgjpTAlRhrJcBa/Dsf9rFU7WtKbnoMkCzig9Y HPT50puVagPywSZAvF/KdvY+Y/MkpjuVlXSJeLJEaiKU1J5eJyjPdAdHYabaz1erRWojf0iKM3Jy R4VzHAbpZLFqoilTkUD8SNiRvl8AatiZA1aY2YrCI2qGJBNclA2KcXL9VtTTLJ/cHkoahIHcbEYZ S7ljAjmoTwAIfVHxHoDsaE9Bg4G2E99nmXnqGDVYJLBiJ2jYrwBo6gr9knLcIpllOzwHWvLlu0Us kHwwISvOvwqvQgd+ubWAdVOW7zTUrVo3PCQTRbqDShoPbCbUJXL+6YcCKMv0YEvRPyS82nyt58t4 7yZk0rVoHsLpa/AXkBETH3DHARtSDuHun5bhx5w1WMjgAzbeI5bffmHK7bJfSEq9Ef8AK0qcD/5M qn0f8q0rTB0+H6WtjGkxqnkj8qGH2m8saEev/avhy2XVl0fRGmFRZ25AJ+HrXKGsI5hWIjpQbmu+ RKUiubXkrMOwNRy8MA5sJBBWEhD8CaDY0r/HGUWMZ97JYFAWqilR2O+RAbLQupSyISyKWbYUy2AC DIgJYt3KG/eqQCKV71wmNhiDumttcGq+n9nsT4++V8KeJOUmPohm3Wg2r3+WRpkCqWgLSMaU8KHE qE3UED5AbVwhsBQ2pk/UpSBuAe/anTEhNvjfTZ4vKvnjUdV8qazJFqkV76t5okyn07mKRqOFHcry /DLMhJgLG3e5eCA4tjv3Po7zN+ZOn+QpYNQ13TryTSLyGJ4bu1jMvAMgZue4pQmmY2PHcg3ZIg47 7iV/lX87Pyy873sOmaVrAh1acsILK7BhditdhWo3AqN8yzgPXZxAe7d6HLAixlHQhSN9+uQyYQAi MjdqSwwqVVPhX9nfKOADqzMpb2hL+SDe3mI4v1JJB+jDI7024gat5/qehnUZZLm3mmjkBIqjVDAb Ar/MQcsxc2zKdmCa15dkuEa4mSIur8RdxpwLsBULMnf33zZYzs6nLsXg3nXSJdKvy90iidiXQpsv jsBk5bIhKwwO7rzLKNmPxD3yJZq9jMaowcpNbMssbg0ICmp39sCbfUX5NaiNR197kycnlhViwNeV BSv4ZiZBRZS+ldw/5CnSp/8AJl0/9BpXI1t8P0sLYxYgJ+X35Sv4+WND38P9x8GXTC976E0cVsLY hfi41Vvb3zHYAo9woj402pt4E4CySeVloy0qKHft8sLGSUKCkgloT0p4UwtHJPLK4Bohb4iNq/qy JDZGSInZGIBYV2PxeHhlkeTJLr5rbkEiI5U27ivthF0bYEhNNLhg9MVHx9t8plaYm0fOAtFT7XEH bqPbIpV7BWjJJXi3c4DuyiU4UVG47DJxDYEJqo/3H3HEblWG3uMiUh4d5K8gtq3n4eZH2Oks0byy IH9T1FNVUk9ADvlIzTJMY9XZHDCMBKXPo9j1qKy1DTJ7W4t/V0iGGSOVBtQhSAyntTBIxl0sR+9O ESjLnUpfc+WPK0fli7v7zRfPPk6O9jtJPUXzDYA+o0POkYNAKsBQnMuBPCDGW3cU5Iesgx37xy+L 6E8mRGyq2h63NqvluYAJZXxLTW1Ngq8qEKBlc5kljLGK3G7MlnaaV4VUsY2AYj7IFKjKyd2swERa B1GCSfjG7lIeYIlQ/Eh7YIg22wMRHzQL2bWsxVnkYlxMzR71oKVp8uozMxx23cOc0j1jUSYporiH 6xZytT1FoWTwLptUV71zLhVOFku3zX5/0u7+spOqevaO7JKRThQnYx+B8RlhNsYW8kurFo5XV/sV Pp08BkS3WpRQFFDg71px70xOyQ9y/wCcftST/EcHAenHIrWjRk9GUclP0k5RkG7I/Szap/5Wp0/8 qZT6f+VZ5TW3w/SwYtGOH5Y/lLJsCfLGhdPbT4K1y6Sjq960OQvplq4oBQVGYzX1TPf0/ioTTb+G LNJmhZ5SKig+4ZKIBDAti3TcNQ1AHWg+jARux580pv7trJn9KhA6ZKMbapSopHd+Ybt5eKiqmgPy y+MBTEZFqz3oZZmPw7b/AMMdqa52yi01WQwqdvhrSnU5WYBkJpzYXxuFHKlD+1lUw24zYZBAVBHx DpXrlLeNk1UjhXahA3yYDNA6zw/R06lhGZgY1fwZxxH075GZoW24YGUwAh9G0SPQtGW2tnAmVa3D MfiZqVJ+ZyuOPhhYO/VzsubxMlHl0RFtdWk+nS/VnSaOpWdO45ChqPpwCX7s0uTHKOUcQruYjofl HTtG1eZbiFHiY+tazAbgk8uJ9x2ynFCpbufl1JljuHPqzdtPs5rhbx7dfrarwM/2XZTvxanUVzM4 eLo6nxZAEA7K7+mikABRTt1pTpkZkDZgLKVXE8UQarKS3w8fYilPuygyrk5kIGSU2s51LUjawTmC wth/pc9ftE7CJD+vLI5ZE0SmeOIjdWUNd6Lpd6k99Y2Yu7NGZXlknIRTGKnilN99q5acuThsHZEM OPiAmBxd1PCPzH0K4GnfprRIFisp5ON1boxZHq3EMKgUYUyzR55yPDLfqx7R0uPGBKIrei8NexEb XP108UgqpDHpXfc+O+bEOr9yTPcmQRhVCuisQANz4VyBZB6l+SzQx+bo4YnKfFBcsvcN6lGr7UGV T6Fl0eleq3/K0uq1/wCVk8qf+c165V0+H6WCQ7/8qo/KZ2A4/wCGdCFT/wBs+HLJcigcy9u8tMX0 u0INAF3A7ZjkbsOqchuS/CO3fvikFCiKQvU0o1dxiCsg1LC4oQKnoDiSghLb7Smu1bmPhI6Davyx jIhrljtJZ/Lkolog6kGn6svjka/CKN/Qtx6IjZabbUG1cbRKBRthod1GvxKRU7EitP8AbyJmCiGI p1Z6VPb/AOy7EdMolJyIwpOYbeUS7eHfK2dJshIQdunXJBkxX8xLmaHyreS20/1e6hZZ4pyKhGjY NUjuDSmCe4pydGayjdjXlL8xfM/mRxY6jZ2ltePCJoZ4gZI3Gw/ecgONeu1cEpSP9jnDFjG9H5si tIddtjfazfWUVvGwjWWKFuQkAYAuNhsBlBhIAkhy55MMhHGCb3ZPLaRSxpcxsQwUSRuvgRUZcICr ddHLIExPuUZNWZDwYgjiAzdDXAcxZx0wKDutVdBuw3pQftU6VGY5yFuhpwxvUrt+YVZBz/yRvU9B gG7lgAA0mktvp0Om2ug3Nz9Uu74l5riKtYwBU/EOhYbZkCMTsTThwMjIyAsBA6z+iNJg/S0d59Ws 7G1lt57ljxR9jxHHu1fiY+GV5IAyHD7nJx5ZcJEhzNjy7/g8e0D8y9P832nnSG3t6eVfLGlltL5C sk07MzSTvXvuQo8N82uDBwQ35uj1uoOWW3J82SXTX1pGCxYyEzOe9WOwPyGZDSAgnnUXTSJ8IAoo Pban68BZB6V+Usgl84RypRXmgj2/ykckfflM+TN6Xzuf+VpVqtf+Vg1/2f8AyrXKrFfD9LCwlzKV /J78qnqSP8N6HTb/AJcIcslyLEcy9n8qPy0i0I/lrmOwPNkKljxJI3HSmBVVVWo577HfFNqoCMBs Nxtim1vpRPuSD3Hv7YKUnZescIf7I6137ZZFRujUSNjuq9PDemQJ2Wt0XEIRQ8QK+GBKuOFBstaf TjsFXEoNtgewpgAClTkYceo7b98djyV59+anmDTND8tXVzrEwt9NcejNJSpBk+FaDvuRjROwbcJ4 ZW848ree9M0y4s5tX0e49eG29GHUtNHKNoVNEk4VAqRTkMp3vnbvvA4obdfk9X0f8wvLerW6Q21/ FP6tYnPFkYB/ho4IpXfxyYyd7iT00o79ycaNqJfTmtpKM9rK8AC7/ACeBr8qZGJoUjJjuQkOqDmc p6hmmWeYfFGacQq+BHtlMh1bwRewSO4DSsZS5Ckir03PfKbcgLbqaC0hErH1LiRgITTfl2FfCvXJ wApryG2rP8xvIOmwzmXVWbVIGpqVsgLO0oFQoXp8t8viNrrm0TjMmtqD5T/M780df823VzpIcWuh G4aX6uo5TygGi+tJ1Cgfsb5scGARqR5uv1GcyPCNgk0V9c+WvJeoW8VIdQ8yyJHRf+WWIAtUeBoR mSe5xKssatb5YbZrcxgMwoG7g0oKYpUo7cSmWeJgVNFJPj3yKXon5TSCLzRa3IVfh4x79l5btTKp 0zHJ6R67/wDKz67V/wCVgc+n/mN6V+7KuHb4fpa1l0SPyO/K2U1ATy1oe46f7wQ9curYoidyz7yj 5u0uPSLaN5ArioKk/jmNIG0cLJV83aKEANwp7VrgTwFWHnLQwQpnU0BpufvxpPAWz5z0Nj/vQvTp XAvA7/GOh7j11IPQV8MFrwF0nnXRgCwmUnam+TBSIlFJ520Tr64XbpU0+jI9EcBtVHnzRAa+uN+m BPCVYeetEbrMtQO5yMkcJWN+YGjVoJqCmxxCmJU28/6E9QJQxqNqmtcbTwF4J+f35g6b5qiTyFpF s0+perFc3N8zcIoAzqAP8okHL8Ua9R5MxE8u9NtB8m6pazQPol/xW3RDJZXY5o5CjkUJ6VO9M185 xldh6HFxwAEZbdz2HS7BdU002Wp2Soki8ZuK8ansR8jkMbHLLh62grO6i0aCbTnkcSRyUMrEkkDZ d/ZctALR0Vn1GFmWCMmQMAS7DYnIkUyhSW6h5g07T42jnuEDsT+6LUbbKhAnkG7jHVgGv+ejej6r pIe5u5D6cXFTQHoPuy+GI3ZaZ5NvTzYtq1pJ5e0a4lkkLalOjzXEibHlQ1FfADLR6pgdEE8GMk83 jGmQwx3Eus6n+8s4SDFB1NxMxqEPtvuc20XRSa13Vri+kae7dDLJRFEa8RGo34KOyr+vHlsqRGSO SaoBVOlfoxVGWiIgJJBRh9nwPgB4nInmyDMvI1xNo2uwTyQsZGI5pTopPT7sqkLZBOf8XN/ysP1/ q5r/AIu+t0/8EP0OP8cq4DXw/SjhD3XyJ5Zi8zfkb+XdrKCf+dX0SlP+2fDloO7RIkE03D+Vbw8U ikIRSQQB0+WE8LDxSiU/LGZgD6j19wPv641FPilcv5X3HIESv9k0O33YOGK+KVUflbMACZGAbpTB UU+LJWj/ACtY1HqNyHjgqK+LJefysNaeqx3AYd8mBGlGSSLj/KxOQLSMBSvjTIemk8crRA/KyEsC ZGqK/PHZHHNtfysgOyyMzGlRtX78Oyicvi8v/MLzj+Wn5fzy6Y922veZYxR9IsG5CIkbetIDRfkK 5KMQp4z1eGa7+bnmjVeUNhFb6LaHalsvOUj/ACpCFNcmMcW0Fg1zeXl7KZ7u4knuDQ+s5q1Qag19 jkqAW3uf5b/nna6UI7XzQtJVVYmvCCVdVFASOxoN81mfRG7h8nbafXRIqex73r1z/wA5B+S1tBFp d0tzMeghU/BXxrTKxgy8qpEsuK7u2Fz/AJkeYdSvWfStP+sgj7cvwA+G+/bLRiAG5Xxd9gsGtefb y4ZnSC0kZaED4gq9uo65AwgO8s4zl5BTi0SNpPW1G6a9umf4q7UruePtgMj0FJ4bZXp+kBIme0g9 GM9HAo1B+oZVKW7ZCPUPO/zKvwlo1hFMXkkDCQ9Ph7gZkaaPqtq1UvTTwr1rjgGjZjDCanb4VINA f6Zsw6g81C5nNz8b7kDr03OHmhRVuDBhvTxw1uqZadrEViTI1klxKAfSlcn4D4gU3pkJQvqyEq6J 15c8+axoeoxXJt7fUo/UBe3ul3YE9A4qR92ERAYS3CF/5XX5f/xt+kf8IP6H6d/Tfoeu1eH+DvqH 1atOnqfveXhtTDTXwmufT9L7Z/JEf8ga/LsmpB8saLQe/wCj4cxZc0y5s/jjjHb9o79zgY0FVUjF Auw60P6sUgWVSNIT9kfDQ9cBNMqXhBx+yBsNu1cSd1pcoj3oN+5HjjxJEQ2VBP2a0bCtKlBWoFD3 w70zAFtgCvtU1JOw9zgspA3fJf55/wDORNxeTXnkj8ubsw2EfO21jzHEf3kjg0eG1YdFFKM/3eOX Rj3sXzOsaxgogovU1NST4k9zllq1xLew74aVbuCadsCq8r0Cu6BSQBsevbcYpTSwtprG7j+vQywx uAweIkCjCtdsnwV9Q2ajOweAi3pH5YJY6xrV1oF/qF287jnY3sbNSMHYBwadDmHqqjvHk52kJkKl dvWNN8vS291LpWs6rPb3MABMMuwkWu0sb1+IEdR2zClLq5sQbpkVtpWl2jq4X1VLCjD4pG+Qyokt lJnePKLKRkj9CBftvJsaDoKd8qI3bo7B83edra91ia7uNOUMAzRxM7FQ7HqOnfpTNlpuYjzJddqj UTI7RDBLyOztfK8NrAXGoSTVvlkFJEZduB/yds28hEYxXO93SQM5ZiT9NbfrSEozWxkpT02+P5HY Zj25aiR264VbA8fvxQqQj97H/rj9eBLzqn/Owf8APX/uxYofpx+SUnD8nPy63qD5Z0QEf9u+HMWT XLmXoKs3IOdhXx64q2pINWqFHvXbAaSOatC4DEivxCrb4raurqdt+gyPLnyTa4fZbb7jgvZIXBjz GxoT1rkwUhUrv3+g4bZXu+ef+cnPzZn8t6ev5feXLj0de1iJpNWu4z8dpZttwHg8tf8Aga5ZCPVJ fHixqiqkY4RIAqAH7KjYDLq3Y7tFT13PgcClr4h06bbeOGkFaagV99h3wqr6faSX+oWdkgLPczKi gd96n9WMRcgicqiS9qbRXtHhe5ZPShlAVW+KvE03zbSiKedhI3bri8XQtTj1zTEVFtZuUpjFFZGa rDbwrlWs0scuLYbuR2XrZ4c1E2C+nbK00Lz75atbuSNZoygeOQU5RswrUHtnIkSBrqOb2ni1RG4K jb+Wp9GPOOEOqUIuPtHjTv4ZGRNNsZQkWM/mbqd1o9rpVpo8K3Gr6/P9Us/rDEQRkirSybHZQcli jZ37kSyGtniGsPewXdxZ309vqF5p8jkvpqD0FdRRqHblvvXOm0OlGOPHR4j9jyHaWulmlwAjgB/0 xea+YrhxcSSXXxTXYWaNvYGhB+7I5wQffu5Gk+nb+HZjkkylJEQHgaGnauYwLlqGwFPv98mh1BU0 NfDApVot5I1/y1Ne/Xxwq83/AOl/1/3b/wB2PFHR+mP5KTRj8nvy+VjWvljRQaDYD9Hw/jmIebE8 3oCSIzlAVJU1qBQEHIoVkI3DUIp0xVVVyVXioJAO1aVxTarQjehOw44ptWU/Jq/qwUKW1xIDUoCC cNpDFfzK8/ab+W3lK98z3/F5o1MOmWjGhubth+7jUCvTqflk4iykc3566zq+q+YNVvde12b6zrWo yme9m7cj+wvgq1oo8MvqkoE96ihpXCFa3NRXp440pLRp17e2G0LQKGh6eOBLJPy/hjbzhpss5HoW peeTkaCgRgN+1TluAAzFuLrZGOGVc2VebfO1rDHJaWEizX8jSHihJS3Dk/aPc0O2ZWXUAChufudf pNHKR4pbD71XyRqMeoeU5NOuT9ZurWWVHj5/visgLB6Gldz45fpJg4qO5Djdo4TDUiQ2BA92z2v8 kfNK2UJ0O4lCxRjlBM1Quxo0TDpWnxA5qO1NMQBliPKTvex9UDKWCZ57w/TT3OTUrGVeJlQBxsCf tCnjmllRd2MUhu8i/ODU1kltdGtBGeKere3gHKSCI7COLb7cnSvvm27I0YmfFlyjsHSdt9oHGBgj 9U9z7vxz8nz/AK60/kbS70yyD9J6yxOlaaTX0YlFfUk+nr75ucsjhid7lLkHR6eA1WSIAqOMeo+f cGF67Pa6lJYXVqu0lqPX70lBIf8ArmFmkCQR3O50sDASB7/sSZ7f4YliYPI+zqP2TX+mU05Ki8Ri aRX+0KcR44VW07/hixVYqmZD0+Jfh+nFLzn/AKaDp/u3/uxYEVs/Sf8AJkhvyh/L0huDp5Z0UVHU 1sIcxpDdgTuXoCuAeNFqWO/envkVtELICoK8aim48MVVUPHjWnetDtiqvycitB0G2BVZX5EEhaLt t2GK200qc2ZmWNUqzuxoFVQSxPsAMkBsyjzfC/56fma/5j+bnSxlr5T0Uta6SiE8ZZAf3lwelakf D7ZfAUGbzCm2345LdVvEVq3T27YqsIAwq2dhUYq1Tt+vEq2k0kBb0JHjZxxdkYgsD227YPcggHmp 8AECigp2xAS2rvDIJImaKZfsyRtRh8iMKkWKPJlvlf8AMPW/LlzI8oXULGZQk0Mv94oBryibryzI x6iUefqHUOBqez8eQXH0SHIh7/pH5gPq2gQXujSJNaRTgzNKfiJEe8bDqDTNbqNIPE/d8p/T+PJ3 Gi18vBvLtPGPX59x+LFfNnmWWzgj8zarKy28l2WjtkJAlkRKxoAP2RQZvxGOnxRHSP2n+148SnrN TM/xSH+lF/qeG63rWo+YdUudX1WX1L65Yk1JIRK/Ci16ADNZOZlLiPN6LDhjigIR5D8Wl/quv2CQ K1AB9qYG1uNyHDVo1a7eOIVfPQsGDFpG3f8AyfbFVIVNT1OKFWH++QeDLT78Vec7/wCIOg/vf+7F gXen6Tfkwef5Qfl6A1CvlvRqt3H+gQ7ZjlokdyGdK68iAVBr8NO9cCIldHIQAQy8uOykbE4CGxWi nCkVICkfQcBVELcj9pgSKbYqr+tWu9R1YU74FePf85EfmG/lDyidF0yVF8w+ZFa3iru8NodpZQPf YD55biHVnF8YqqoqxxgCNAFVR2A2GZDJ1entgKuPQ06/59MAVo0IrQeJOIUrB3/VklaNew2yJVw6 7nArTCtPHDSrab5JV4BA38NsCpnomvajoFw9xYuCktBc20m8coHSo7H3yUJcMhLqGrNiGSBidr7l fzJ5q1LzTdRT33GO1tV9Ozsoto4gep7VY+OTy5pZDZatJo8eniRHmeZ6lIizE06ZUHKbqO/3jCrQ PXtttirdafPFAar3xVWhr6se4qXUAfTirzip/T/T/dn/AHY8COj9H/yXmA/KLyAtQCPLej1P/RhF lBDROrPvZss1TVXFORo1N/owKDVtmUinDcDp7Ys6WrMadKgbcfDIlkEUszKOQpsK198FoU7nWbbT 7O41HUJVt7C1ja4u522CKgrUn57YqHwt+YXnO78/+bb7zLct/o7kW+mQmv7u1T7FB4sNzmXEUKbA GNHjQHp44Ura7+3hgKtGgFB1PT2wclaIBoAabUxClaQBXfphV29aDAVd3p3xVonp7YVaIJIPbuMV bpSngcBKuPX398KuIrv2PXArTCvTb3wq0VApQ4q0EJ2H34VXBKg74qtCgVr0/jiqtEAJY9t+S/rx V5xQf4g/56/92LAvR+hn5PFx+UnkXchT5c0cbf8AMDFlMmg8yzZBLUEk8Ae3Y5FNdzpBOxU1ao/Z HQ4CkL4xMnHckUJ3wFKsJ5AKb/q/zGBNPnr89fzIW9E3kHQ7j1LdGH6duYyeLEGogQ9CP5suxx6l IFPCCjM1AN+v0ZcyXema136YLVYyN4bDoMFq1wNPiH0jBat+mabb1H3YbVZwr/b2w3aXBCB4eION ocUOx7fqwcktemdqDr39sCGjGaknfxyYVwQgghScj1VcUJXdaHue+G1WlDsKdOhwWloxtXYGg/Zw oaKMDuKHwwq702rv9GKrgg47ingcVcYy1adhvTFV8aMZ4zT9pR+OCwl5x6Z/xDT/AIup/wByHCh4 3lbY7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/2V== ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/image001.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhAQABAIABAAAAAAAzACH5BAEAAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAUwAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/b AIQAAgEBAQIBAgICAgMCAgIDAwMCAgMDBAMDAwMDBAUEBAQEBAQFBQYGBwYGBQgICQkICAwLCwsM DAwMDAwMDAwMDAECAgIEBAQIBQUICwkHCQsNDQ0NDQ0NDAwMDAwNDQwMDAwMDA0MDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAyADLAwERAAIRAQMRAf/EALIAAAEFAQEBAQEAAAAAAAAA AAYEBQcICQMCAQAKAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAACAwQAAQUGEAABAwMCBAMEBgUEDQkJAQABAgME EQUGAAchMRIIQRMJUWEiFHGBMkIjFZFSFhcYoTMkNLHBYnKC0nQlNkaGxwrRomS0ZWenKEiSwmNE VKUmR4cZEQADAAIBBAEEAgIDAQAAAAAAAQIRAyExURITQXGRMgRhIoFSwSMUQv/aAAwDAQACEQMR AD8Aqz6Ynarsdk0nBH71hFhvLb9pt7sxE6zw5aZDi47SlLdDzSgskkkk89ex+tqlpZSLIlY6GtmL en56eDhQZOwu3JT0AmuEWI1NBX/5TVT0R2X2GzE9jMn1P+3rtXtXcImHjW3eL2SG0weuHbrBb4TB IKeJbYZSmv1ak2657I5thY6Fb7BspsrPvvlHGLS3Tkn8tjBJ+ry9TeC7E/ihVdNntsrfeHEuYVYX I6E/ApVph0J+ktcdbwXY3igYd252siGTIexKyrac/m0fl0Wifo/D4a3guxvFCJrAtpUWV2UnGLS7 JcV5USGLbGWVqc4A08vw1vBdjeKHK/7A4hZnbG5Owy2rVIil2az8gwOldfvJ8v2aOYnsFMotJ2w4 Z6c13wKf+f7V2J64+SqPFlm3RRR/jSifL+17+em+ueyG+C7DplfaT2gTcWiYxD24tGNXO6Oks35d kiyHShfLpWtmo+o6bOqeyGLXPZEv7CehnsQzb7fLl2K0X2YskumVZYqo60CnTVpbJR/Jpk6o7L7D 41TjoizGGelF2ZJwyTCv2z2ClaiEtTmcRs4kJrwqHExQr+XReqP9V9gvTHZC3FfRn7MoL77Lu0OH 3GJISpMN17FrYpxBXyJUqMTUa3qj/VfY3pjsgUl+hJ2/N2i+w/3fYgl6aHDbl/sxbPOY6vs+W58t 1Jp7tb1R/qvsb0x2RVzHfQ+s0nPFIuOFWWDZbQ4UyVptMUqk+WOJP4PjpL0TnojnpnsiFs47Drdl 26MnFsU2vsVttVvkKaXd27HDZcWEKpxcSwCf0656J7I56J7Isnt36BmOO2aHcU2DH1uxvLL9vkY/ Bf8AN5V6i4wa19+t6J7I3onsiTJfpH7Z2qXLlDavBbipkNk204XZlcEj4qf0Tx1lonsjemeyF+e9 vHpu2DbVlM3YDDHMrkUC4X7E2lkNnkTURRp/qj/VfYT657Ib7P2Nen0nGYb7uzmFv3G7UWqOrH7W kQ0r+9/V+AGt64/1X2N657IjruH7Btisa23ucHGNqMEv0yalTsS9Kxe0JehKWRRCB8tVYTreuP8A VfY3rnsgf7U/TT7V7rtT+c7k4zitszpLhRj1iasFtbj3JVQOl6MlgIAA41I0vZrn4lG9c9kWgt3p Z9httsECBlGz2GqekNqdZmx8btjbqz09VCtuMCdKnVPZDJ1T2QO7hen96c69nLlc7ZtBiUS521tx lAOMW0BfWCAskx+Kh4Hnpr0xjovsOemMdF9iIu4Xsi7QLV6RLGQxdqsPjZIrNLbGOQtY1bG7mYrl Opj5tMcO9B8U9VDqHdrSfQi3a0n0KRfuK2P/AH5fKfsbY/lP26+T+V/KIflfKfu6+d8jo8rp8v5n 8bppTzPjp1cdS45I8FlvSIt6W9ucImcQU2S18ae2K1r1/wBTovoUx+JphbM3aRBKVc2mia+2gGq6 6DpMpe+m6ovPcFLfUPL8qo4ceoCnDUe4Hb0IvRYbASJKXTGdR+r401ITA1luQmeoxFHgxXpcHNVf brGBWXa3QgpWjzWuPA11jHfaprH4G7tpnTOtUOHV9cQJ6m1qaPUAqvt1jBZne9Nsue8NyyCrkqJP V0IsymwI8VBFKII0cBSTX2hdxvbzZ7vJsF+wVmWzHUbsi6UUfjFR5JI4U05DkaC7f7x7Lbp37HWU YZFjWtkoQ1KZHU410CooANNnoNRdLZzGMXmWr8GJ5UYVYZQtHSpIb+Hqp79dHx0C+DtrjUKOIgjB 8lwL89X2uBrSmuBD9crewtp1ltpMcqUlQcSKlPSOQ1xfU5g5vWm3Ott+Y2PPbT0iR976aa6dGC8Y baHApIt7agqvmKpxcJ5k8NF5hewFMQ7a8Bt0iQ43Z2XRJcW4tJQBxVx5gV1vYb2BDDwhUaE80mOE OukBEkD4m0p5ADlreZvYeGcLjIeUtLpamPKTWb0gkEHmQeGu+w5V8AF3H7G41kVhlfNuhm5R6NC9 w20uurChzKQKDQTWVkmznkz33iv+U7c5zIt67c1erc/AW0q5T3Cw+pJI4pRyrx0RhViUyz3HbSKi Rdg0VO+cxP6+p2KlQ4NAHmE+/WMR5vLjN/g7gQ8lcf8AMtzKG0N3dpZLrKgKJWlAITVR56GmYm3B nO6pe3djyO6T0XCE0vphsqcq4tlxQAKk/wB7oJGQFueZva5eJ3/HpC3ETleWpthCAVrb6KuKoOPD T3+I9/iR93qPYqx6QUeFbZTspbeb2tbqXEdKk0pXhqDdkh3Gef8ARf4hunrNP3geZWn/AHXdVP08 NRfJB8loPSyxZMDtawS5LRXzrBZVj6HITKtet+r0X0KY/EtdLyrphS1pbNEtK8Pdquug6TNnuIuK Z+5s9xKCF9auJ+rUe8Hb0Ixu7TrRIWqgOpCYZ5dugoSHUqBUvnrGELssE+X01TyrrGG27IajTGeh wILyFVqaaxj9huMP3NMpiMseY2qql15U0cBST1sbtMlNmahl8SptwdDbiubSWleCjpw4027RbTh2 KWy32wtwUBlsLcfYXV0KINefjpsjUXC7f8gYOMId8xxwLfeKVvcF9NeH1aGmPjoSo1NjudLnDQ5D PS32lrJHjrZMfRDUrl462Tg4wraVdIUmtNTVu5Ir28ji1AZbH2RpVbWxb2n122MOJp0jjrLa0Zbh BMwuG62sHh1ggkeFdGv2Dq3ATesJg2WwSGo75UqQ6FfiHw1TN5KEyvXe/wBmWE5pbMeuLlVvw1tr lpbFQpApUHiNdVGyZQbv3u44RuFklicbcMN510W5un2AVfDTn7ddybJIOync/Y8axi3OX63RL4lp wkW24V+UcB5B2gqANbJiekdytgmQUXx6Zb4MBxsqg2W3u9TCCkVCQCPq12RkDPifcQ7dnJN5kWiK 2891R25SATI6Hfh4Cns099B7/Ej7vZz7DYHaArHXn5Idl5JDkBtI4AgDUO4i3FK/8y/xA/zz/T+3 vOnHy/3Y8/p6uH0ah+Tz/k0C9NHDoSuy7acqBKZGIY26v++VbI6v7evV/W/FfQ9PToThP+CdZdoa Tbbg2WU+WG10NOPLT7s1TgzM3rft53ZnxSkJQHVFSh9rUuyskuyiIM5nw3767EQqjKB8Kh9qupxQ ORobKnOlbi6JJ8dYw42i3W92DIefJSlofhlP9vWMM7cNal/OOR/mGGiehVK01gWwt223NiWyd8tH tbDYuvwPPOo4p6+FUnw0cDJJ97Tu3zc+TlU25RLnFTCQs+S06fhpx40rpxZrjJod20bH48nC35E+ Uh64qcPWts/COPIadJXOhFqMShBMeM20EhtttCR0Cg4AcdccjPWkHFqkT1KS1QdPt8dA1gCpwEMK zLok1PEaBsW2PMOGoJGlVYi9g4MSnEnpCU8OGpKWSC1lnYulYoQB9GueIHiKKjpHLSwcHB08Dx8N GkGkNk22299KfObS70cuoV1TNMqigVzbGor1tmlI8suMKQlI4JT79V61lFka00YxeoJ2sWmJ3RRH LneVtW+c2lST5lD5qgDQcddqcAXOCgm4QyO2ZZPjLmOzUl91oNrV1NBgKIbIHt1M75EeXIabEY5N VGisSp0j5VhSlMpSuh+MgkHRezA1PBNGQ7w5PbbHExuIlDUR6THV85T+lgJUOAV7D46H/wBDOPc+ gR9xUu2O7IiVIcTMmIvEUNoX8Xw0HE6n2bmyfbsyV1+ae/iC/mUV/b/rpT/ux+z9FNT+ZN8mpHpo 4i0rsS2Vc6fidwTEV/8At2eKf7eva/X/ABX0PZ/X/BfQmTL8caYsFxIFCWl/2NHYrYY/dzEeTE3K u0rkPMWkH38NTWQ7CFrnAmNt/mC60cPPSQBEzJKlqIPFY4fTrGOibupWNyIqD+J4+3WMGOHTAjbN VtZj+fPlfE3wqRTnrAUC7E6SmSqNcmQw7BV1cBRVE6ORslmu3yVnWW2qMzh8pbbQIZk/FQ+Zxrpx 6Go077UsGyLG8FiQbkgzJr1C6qoJqdOktktLjtujILSUo6B0JJT7CRx106+oV2iG18wnhpdi7Hwl xKyEjgOWlPoT/B0RNfSOWktCalCxhRJB9vE6S5JajkUtq0LQPidFPe/QqQVJwefPSfoOj8QvEbW5 lEmvLTYWRusQzbjFLwSuhSrga+zVsQ8Hoa1wZceuTjNva2pOQNsqRcrfMX8spJAJQCkDXbF7DPCf hmRXCyPZLDgoeatkKO/PSpIWR5ieZGoX1JV1GizovcjHvzdEplltlQLkdA6FAV5U12ug19Avl59t LcYNsKQ6m9BbaUrUurfMA8NJYpi3ea0XCJAhJck+bHlTGXw3Wo4DSLEWAHnM/wAQfL/9h1/wf3YU ppYr5NfPTEtFuR6d+x0h9BLh2/wotmtBRVliHXu/r/ivoez+v+C+gd7qG5G3zhHISz5S6givho7F bDGTumud4kbu3O3OrT8sXFFAAoevhTjqayGyMsmnqYtSbZOR5oP80U8KezjpIAKsNuMTWw6oKQrg 2kfd+nWMO7tlx6EhUsq6uvitPVrGCfZXOLevLmX7e2GIsAFM0Ojq6yeVK8tYCgR3JyWw3XdS7SIL ShTrDhB+AmngNHA2S6npb7XW9DTN5uK3GIangj5RvqT1H4vjqBpx6Go0y2vssFiU9JiS1uBfCMhZ J6AT4102ehbJPGPRI9qU2y/JMxakJcKACSCsVp1aI6wxtLchxSXUI8lv2E1JGlUJtj5FDjnBPh46 ReES3hdTr8rI66Ep/k0ryQrzQqYbZpQjiOegpsVTZ7c6R9nQoGeTnIVJ+XBSkBdeNSOWurGTLGRB crrIZkhAiqdQpJqQfdoscBYeBpYvLro6fkFpArVZVw0eo7rB/Mn4SIbyFvltT6ChsgH4VHlx16Ov oelrM6fWYkRWu31TM9tclxwluJNCqIQ4OnioeOl7BO0zm7H9xb/N7imcXgKMyw36IY16uK0lcWP5 LVU9QPwj4tQvqSrqRfmdjyS17h5NaLuHZSW5b3krYUWm/L8xXTRI4UprPoNZ4sWLzFyYqkLLHxBU Navu0PifHSmKZMOT45nT+Aw7ncpyJC40xlljpFAGj4EaRYiwL6mv4gfd+3/V9f7sf+XSxXybO+m9 AH/+b2wa1cEnbnBz/wDY4evd/X/FfQ9rR+C+gVbireGPXRxIqlLS+P1aOxOwx537gWyduTenVqCH WlLU2faochqayGyBJ2UOLmPNTWquIJDRPP3aSAMYSFyHlrXx8B+rrGEi23l9RU+XEp+5WusY6wcl kRrJNVDaLRDiEuEcCa8NYChJizsubdHoFsZL9ykK6nUpFVU8eXHRwNk1o9PEZDB23t6PytDrkdKU SGl0SoLHVVVDx049DUXZ28ZEWSZsxCWYy09TwBBDYoSdNktkDsn9XjtTwTIXrLMmM3FEVZDktLiV KCiaFJHVXhrUm/k5snPR4JT2a9T7sjzNlD0LLItvfNKtPuoaA5frK0mlS/kntUv5JssW720E9huT Ayy1ykSgC10TmCVfUF6W2+wlt9GgijM29aPmQtL6FcQtDgUn+TSmxbeeEKmrnESmtaDWepsXWts4 y8qtqOBUK6y0M4tQ1LvtoceWiTJbiBAr1LeCBT28SNOc4XcbgTHO8KYiuOpye2hDXFwqmsfCkc+a 9BXbANdgfk9yWyH5VLeXnNrZYaqC4ZUcAU5/f0ELkCFyIp+e4LdsFZn2Waxfoi1gSJTDiHAlHiqq CdehqbPQ1GenrROyGuz64FtQfSzIdfSkcVpaUUgH26HYL2GeOyO8O0G13a7GsUZKP2hzp4IduKqB 6KFKCqpUaKFdQvqSrqLe5GwKjZ3GMPpcRcorKi4QKqPl1J1n0GsE7taZDu0bYDRZfguJSuXSlCTy r79KYpn2y5BkysEEaY8VMC5MgEk8qfTpFiLPnRA/iG5in7wP+b+67/l0sV8mzPp7tl/0z+35hpfl LO22CkrHsFhh119LoleE/RHraniF9B33gujMDCrqtckBsNLCq0oTTStxyzEvuNus1ec3SdEmFLaZ CiUJ5EcOGvOu2TbJRDlwyZya8qStPSW+fClaaBUIwNL1xCi5JLqmkmg6UioXx5HTRdZHe+jb/wDZ Jtxie9FnrHxLaR1gH36bMi22NGF2PdDJb/FxLFLe7frvclhaFMoKwGkn43HCn7JTpswmU6Zz1L17 g+kxctjdlcG3VOUGXcb7LiM39h0ICohfNVtgfXovBFKhFxMD29m7ZbTKzzKJkpNjuavPgz47PmUj L4BJA4AcdEkugSoC+4zuu3kvymI+28VyNj0+GguXNXUhTpWn4qivCuiGLazLDdbFrlbM3uYvrxjy lvOOPFLynFKK1Ek0J8dTbLaZLt33kBnJkV+SUMvTUsI+1IbW6k0/wVDS/NinuthLg27Ga2dw/szl E1XkKp1vSnUrin/4aS58WuOjntotv2pesH3p4BkcCHechkZTiz5SJEmYotuR0GtehPVxpoTiujZX tS7tF7gY6zemwpdtUyCAQQFc/i/k1ZK4PViV45Avv377rNtXtzLnJHny3QoxlgmrZ4kctCxFrBjp 3QerZ3bbjX5b1kvj+OW1NUux2lqAcSARX7Q56Bsh2bWV4uPcFvO/LkKlZ3cFF1KguCJDlCpXjwc9 uleRJW+gejZZn02MG52QyHLM2Ci5Npmul8uq5HywuvLTVOB+rYzQr0Ee+DcPBM9u+FZip2ZhGQJW 1jkh9a1utKcK+j4VqNOeiyz0Yt4LGeu3dbZbe2tT1rfcS3NBaeUE1C0Ap4a7nIWxmSu2FtwGZbGL nlbi7k1b0ocjR1gjpIAKaAeymlXJDtbRZHNtydq8s7XLbJiK+TylCvIhXM8HW0A9CQAfYKaTXQDX tbEFwuLGKdtk3C7uU5DfMheYlRrpwLsdDVCSAn2aSypdACxq239eBmI6tUpn80ZIuRFOkfqezSrE bOBZ+WD+IX7A/wBP/K6a+H7r/t/29LJfI2S9PELHpwdv5rQHbXBxX6bDD19Hof8A1r6I9vV+K+iI e9TDey34jtW+yqR0LmApBr7eGpt1HLMum8XmXyCZbSy6lxzznvH8PxOvOb5J9jALcqPYmpYYh0AH B2nt8ddRPkE57jEdtp/4VsME+cyebnVwAA8eOnHUice0r0nu6neDb+55Hag1ZLItSSwuSvyipFRX pqoeB0+Tes109LP06tuNj9lA4uA1cc7vTrXn3+QgKTHbqlLiG3CVCiqabBVpgU75bHw99u5eHt8h xUTFsTlNy782ng2+6wanxFeGiqsIc5LG93WbbFYZ2f5AzfoDb+IWOCuFAty0VKi2B0uJTQmnHnpU xzn5Fzr5/kyX3w3mzCftVAk7byoohSWkmPbA4AttspqB089PG+JRe23Jm5ZY7dMsX8/kJecRKs7Z 620pbPwmg9up7kk2RyOVj7rcLtORXGHJxK0sxYzaiUyj0EhKfHh7tD4C/WPGU4LDyTZeDuPCwtyy 49IXR7IIjJ/LEkqI6i8aCmueJlGR3tPaVvja8jwvJpTTmUbe5IpkMzoA+ZitpdPALWk0Gu+B1azf ztJ2yw61bNQY1gZCYhiIQsJH2F8eGqJPSh/1Kbet7tHeoux8hKEl6dJ/qqDz+LlTjpbEWY5ytvM+ akfs2/Gdav0VCX343TRRaWOocK+zQUR7deR7xS+dv0CyLutxtTsi4wVBqa15ZJCzwJppCJfUwnt2 xHa1uDYpzuN32Vh+ZIZcuEK3XKkRi6BgfZb6iOqvLhqkq1ay1HpfTMYzDbZ64TrVGi5Ni0z8slsq +EI8vqJfRy48NYsmCzHrTWF53sNtrrLjT6h98qqT9nWB2GPWGoUbU0/JdaLMdCfNY6vtVAFKaGjz ttBC7efNQzCQ35UFuq2uitOrmNT0BrCzazN78l+XJuluemOoBjw1OIJSmO4Olah9A0lls9CQ35C2 tljAiMhFsXdWFm4Acl05V0mxO0Faq/iFr81x/brorX7v7r6df6OGgIzZD08Qpv04dh3XFkttba4O vpPIBNhhk693Vf8ARfQ93V+K+iM1vVg3rYy3d5drYfKokNSkmNX8OoPs4ak3UcsgHEL5Ntlsoy4r oX+EpsHh0Hw1FNckm/oR5kpms3OWDHDhlLV5aiK9IPs01E8PIR9unbleNzu4XE8Dj1bbuspv8wlp 5x20qSqpNRSumlUSf0BMbZRsN25xvAbGAiLa22W5jjXDzSQlJKufs0+SqNRJtxYatWMIQ8vqiQWu tNfsrUE9Vfq06BnrwC3ahGYudwybJGYaYjqpRC3Upop5FDXqPjXRnfEi/wBafZ9nMu0uwW8z5NrQ 7fGnJTkdXQl2KemrDnEVSactBz5fwApfkDOwvYRsqzt5bJ8W1fMCJAZQER01UtSQQT9rmdGH4lbN 8vTS29tfcanO2MamwrfKUkPwvLp9g/Eojq8dLpAvUcM67Q/SeyTOurLG5NpeW30ymU0QFfDRVR1D 2nXMA+osPtTA7eW9orVs9hmNvX3allpTbjEpoORHUKPFZHiR9OuKTLVgkPHu3LEMY26m47i0bowt pKlNWxY/AgHn+Cmp6aV4a2Dq1E+dsGPMQ9rm2IxIZTToWOaxx+I6cjDL3H7KwMmv9v8AzGO3cI6B Tynx1JTVNKjj4c9KYDWSsNq7De1jbfdG/wCZXdErJnMhZWwiRK/FMUqSU9KD1GgTXhpdA+BTXMfQ J2ov+VXa7WDOpTH5zMEwWxUiiUpDhc6Anr9hppIPq5HvvH9KmwZFtrh9lsNvch5DjQaaRe2k9Mry 0mqkhfVyOqSmdRNfaz2Fv7YWGMH46npORoEeU4sVUp52tXV8Tx489cHPXwK/Uywi4zOzrIbSUEps sZZSv2FBAqNdIt3CMVsfhoRjaQpAV1KKFKPNXT7dDR5OxjxbJDoCU9R6U/ZHs1PXQ7rDbCM5usG8 NOlSpTaUKSYyuKVJPMU0ll09Cdr/ALjxbp27MwGrO1CZN0j9QQjpBPt0mxG0jL8oj/xDdNB/p35f +D+67qpoCQ1E2R3dGLeknsxPr0+VtjhDda04rx+INevqf9V9D3NX4r6IyK3JyWXd9zLtdFrKw8+u lfYVHUu5modYFgn/AJAt9Ar8PUB7NSRnJHvXAJz7pIVbpb7rfxxU1HDx5aoRNrlmmX/D69naxaL1 upfm/wAO9tiPY3lChbdjUWsp4+wacejqRdTCe4LEL33FXC3wl+fAhUafcJ6qOD4f7OnyejCJY3vt T8rZR96MaGGmrqhxqk8f7GmwwrSQPdq25GOu4wzBhBIBaUqXQg1WmoNaaMA+eohshnudduES3Y+6 hv5SWma4kglZaTTlT6NLWPISseY19rLTMfbOBE8uSiRb20NS19dElSBQ8NNHEwqiiYlHntMy46Bw beT1q4+3XDuAcm7D7I3HIRNew21zJB5hcNKq/p1uDYDGxbeYraYRXGs0KzxkCiYjTAbTSnIJTw0K pC1S+OQR3DhW5/H5jULpih8KCoyRTzK+4aLgZgJtgYiUYWIoT0lpPSUUpSleGgulwR0+R4zSzSTZ zIpxaP100DpGlo8DCcIu9g+QlQGZ0FaAVLSgVC1D4uJ8anS6OtcdmRFduwDYF7K1T25V0hSgSWWm pRQ2ldajgDyrpaQ2Uwrwftvxu3TA6ueZcpj+cDiirly8fZqhlHsx8BfcbDMfjOeazEcjoSRFJb+N K/ApPt13Jyms8dSsnetgdvu3bfn1qbQDK/LHFrPjUnjocnn/ALB/PDAiIbZk20j8SHLfSqoIPA08 dDTPF2LkVs23pOkV0D1D7hkGS5fWktJ6lgE9PuHPSWXz0J4vGRwlbDsxW2Qh9NzYBNNKsRtALy5v 8Q1PH9vf+d+66v8AY0skwWO7id8ITHpTbCYxEcUmW9t5gpc6F0PwWOLUGh1fFPxR7er8F9Ckrbyl zupXAk8ffrNDA8tUuZItCow+AdJoeVfdoKSF2l8gDk7qpTLkFQ8tbKwSRw6gCOft0KAmUbL+jB3D R5uzMLF3w2hFpadVHZTQArca6a9NeZ04ckVr297qMm2m9U7McbyaN8tZMuktCE+6npbTVfNBV0gf Vp0lEs1txCfFvW2NzsdtUH37lbX27c+T1oUZDXA14gkFXDRMDa/lmcPpg9wGZ4N3dZzslnoW3dYU 16RZnnqpLqGyopSkqpUHRZByzV7FLrKfIjSwn+kN1Wmnwpr92mhruBXcGLjtaq0ZI5IipAYkElSE iian2ga01lHZvKyFFlsLjUaLUAp6lFYpxofbruQvNjkqEwxdvOiICioDrFOAOhXK5ATbn+x5vrpE FbzlCtPwlB4ip5cNdXHQ7LxwiMrLb5rU+UmQ3US5Y8sqH2QfAezXcheTJWx+0fLpCUNpQAKEpFK+ 86jqnkhvORfPcAa6SgKB5pIqNdk7EglBv2PQMmVaJK/IRH/EjOV6UqW7xIP16PLGYrGV1HqaxEec iomUEtaVqZUngCkePDXZ/g7reMtdDxCtyEVNBU8z4n6dFyV1s+BLeJMVtpSXFdLQFV+FB7dA28nO cFPO+7JJ9ossaYiWhq55HI/LGGjTy34oKelPR4qIPPWyIqMmZXrU9pmFYLuvh1/sDAgNZJEjpmQk fD/SQ2VOLIAHMjWyTbtawU+hRgZobJIqac9CzzksEkY1hjcOD+ZoVVwJ6AP78aSx008BTdY7R2YD RNHfzRg18dKsNAh5b/8AEF9s1/brp5+P7seelg8Z/wA/8AfZd3srv2zu3bEzjbrDi9ht7SSa/DEt 7LKaCvsTqmXwXaq/qvoM6pHmXIKSKJry13IfmHUWS67ZW0xj0OMqC1kmlUDmNY46yD+YWpc28wmI TK1TJygnoQgqWon2JAqdZGksN2Ibx5xs53KWq1ZCXI8W/lpuM28C10EFNSoL6aV9+nIcXD9ZjtMi bl7C2zd/E2gi7Y+gSJD0Yda1Bqq+bYJ8Pbp0j5JT9EvvrZ3D7drXaipP7RY+QxOU4oB+jJSlVUKU VchomjVORj9bbtXya1Xyx9ym3LCjdsaUlWRNxkFTr7KT1rUUoTU8PfoZfwJjh+L6ln/T97trLu1t FY8ihq6JM1hC5yF/Ctp49VUqSSSOXjohrksxGmNvOlh0dRTyPMH6DoGscoRcePKOF3ecgx3JK6lk 0T0AfZ9+iVJnJpMDt0t9sUxS1RSZLCpU00aZ85Bcqf7nqrrNZ6mc5fIL55vS7Et1odkHyU3R9krU v4Eip5EkimiCSDnLJNvcjNOtBIDXS4HBTpNBzB5HXGYIMfy+O7FaKlJHUkcajjqKnyKrT5C+bdmf L6iQE/rE0H6dMg2vQwA3KstjyDCrqIjgF1ShRiSEKr0uNgkVI9+jT5K1FKl2IW7O+9H9oL9fdvMm WWMzxl4NRmnh0OSWSeKkdRqoADwGmNdhv/nXllf5LEIyAFPE0PhXhXQOhj/XQN5reUqt0lK1hKSg jiaaA5UlAe6XcTbnMu7LGcUul3bjWbB22b3HeLyUh2cRQsmqvCg4awipRXT1Icf3SzvZe97r5s/F aFmWqHi9uZkNuKEeOoobc6EE06k6xNujgz/xSK7OW3IHCoBr4VNDz1yuh5rgkywzX2kNRnT8ClJF DpLBaHbI0OKs4YQoeX+YsmleHLSrAdjR8uP4g/8A+hdH/hhpYPkQvte6Bs/i4/7Htn/VW9OVcF+t /wBULWXP6YONOOt5BeQZxopkW5sdVAyQ4rwqB4a6qOph321ZNb8f7gbFf8gCVMMuoFu6khSQrwqD w0aDktR6vXa1d882jhbo4xJQzkENpDr62AlHVHbBWgDoApwHhpw5Eh+hP3s2jPtmLltzk7yVKjMu xZzb1FlR6A3wCyrTpHyV83f2s3n7Ue/62bmYsHHttsiuKWLxFbJDaG5bxCiUJ6QKDRhJZNpLRuTg 8zFY0hxlFwxXKoyEQYpSHUFl9ICvhNRzOuNZOVryQBtHjW2W1meZVEsLPytpnLdkeUPhShxX3QOA HPw10PxLWbLZvDveNRJSVCiD8NT7vboaXAndH9WF78xK4bkeX8JmBxtLgFQmoIST7Oelue3wR1HP 9fgz7i9ief4r3oXHMtzcpk5NhkxxTmLxVKJRGcqVJBSOAoaabNJjppNcBD6rl3yhrsFvN1tRP51b JEd2CWjRRQ2KpoU0PLXQjJG3+uZ32vYXbrQZi1fIxzHdbKj1AAkcfjrrGJS2P9efuFtTDacqj/NM MABtPWSekcvv6hvqD54YU70/8SFuddscNusVlLBA6evqUk8RTn16KRk2gj9Kf1RO53O953MNmMOy rahaHb3MqpSUpdUktgK6jyrp0D1SyS36xVt3X2n3gwHuSxJKrgMfKYOXR4/AJanq6etaW6V6U+J0 2hytYLK7Rd6eF5vgVrvtru6H23UNhPSsfaUBUGh9ukPqA9pXLv8APUcvdjmO45ZZAdvJQXGUpVSi uFK0VrgmtxUPt/267Vcyn3DK9491plhugdWt23xk+ceriSmtSaVGsT1vIZ76d8toWM9YsG2d9n5J jLxaYmNOoWA6FK6AeitOZ9msK888Hbc7tezXbmz2M3VJYj5Eyh+GwrgoBaQsClB7dcYFQMUJMhS3 UyeD0MhLI/uVc9KZJsQ53Y//AI3H5/1xrx0myK2J6n+Ij/bn/dbpYHkQhtgtR2mxgDjS0W3l/kze serC/qhewpz5xPA0JH166kdC8S3W4jKErCVlQK2jwUpHjQaOOAoY+YzDcudouDcyvnsJKrZT7Taw eB92nJjpLl+mN3WY/lmGXfaXOCZFwbbUiJIUOsFCx0hNSDyrpqY4rvvNjt17ae+S0ZBYvMjYhcZq PzJfFDCwt2h4g+7TpY9GovdNgtg3X7YbdGt7jLjGewUTrDLJHlMLYaAICzSh6jpg2HgGu0bd3OWu 3ZvBAsOZbtikwFMuqPmSkIqrzGx94e/WG+QTbZbi2jN2J8aYURrslSkzG1Gi/NHMU+rXcHPJE59v N0ucaCq2tueV8oo9IUaFVPZrvizeSJ3xvKH5jCW1oStytH2nDTgORToXLI9sc8CrPcMtV+xd2BIY bUCkiMpX221kcCPoOlrhk6WGVCyXLbCckvW2WZNKVHhhbUQvJ/roUKhTQNeqnLTBhml3o+lebS/c 8nxN7yxIcURbuCVtBVDxRXhrjZ0oVkNkusC7qi3F12I8wooUHgEJWofq+0aipckVZyOmA7b5Vkt+ REiqUy2SAHRShqac66OUMTZrZ6Z2wCNs8J6Izbf5osNqu05wAKkId6SgIVxr06bMsbLZcC4WrG8l xrIMMuqUXiz3aG9Fua1DzGvmJTZQytJPigq01rgZ5vBnN2q7fW3bDJNx9vGpbzwwR99bC1EkKSmr opxPt0hondsrLFvN4zjenJszclJWi2Qnuhhxfwjo8SDy5a4JqmViktQZd8us2W66l595am20E+Ur qNeBry1hLplifTy3C2cs+91jiZhi0efCkvoCpRSXFpIUkpIqD46yZ3Q/7FvfXAhTJ24eE5JDUlnH WmECBFSQAEeXwFPo0NdC+1wUyE4v3+Q6eTvSUj2ADSmQbUO10IONRyOI+ca46VZ5u2WJupP8RHMf 6c/7rdLFYeP8f8grs12k7pXbYzDJVsQr/ONgtEpn2FD0NpwePsOimT6KIfivoFKewnuCetDUif5N sisqBL6vgJH09WnIC9Yxbm45ZLAhhhM1qdPjAFbyFdSqDnrmyuAZnAJ41nt4ZdlS+ISoEV0mWNlj bg26OX49uFHye0yCxJjPpVIANOtHUOH6NUJlEM003HxPDe4jswbeEZMmTb4inCsCp89LZUOPw/eO mzQ9Mjv06u9zI4uxGQbG5InysqxTzlYgp3gpthg1KEcPvU9unywmyRu1jNX90Vy8nsVw/JM8wt8s ZVb1K8t2UwglTh6eFQQNNk4SNk+31/j5gMzx50pZlI8yUyk0/GPOo1RODEx9tfcQXL0mNNarOUek FQ41/Rp0sxa7C58oXxLkhPS6tKVU/uTy0qzEiNOdb6FjjSmp6QulwQj3r9v+NX3H1Z1HQ8/fcSZW 4lpkVX5aAVqFK6Q65wyVVh+L/wAFM8E9ZT02L5HctV5jyGcptrnlXyLJSAVFFQuo6PdoGcfUW5p2 mek33HvM3uzZnbrKqHRUiKXktqSRxKSCU/q6BvAdVhdMjWcs9GjZ6SMdlXiLdZ8T4FSW1BYJTwrW h0+A0eMl9Sb0o4mOyfy/cJpiShJTFirkAFKlggJA6PA6ajpHGwXcrdbfuSqfar0b3jN2Up5lDbnm JSlJqk8vDhpj6AsYu7KVYbDieT5nZ5IfveaPhtxCTVRDyek6SxFFfJG0/wCwHZJkmTT4wbuV+S7C T1CiqOivtPt0ihLKX46tpyxRfP5hKefuGlUKtEmds8mI/wBz2EQHyPk3pqQ8TyA6k00MdTa+pqN6 4210WN244XcIQ6mYbDZKhyAUg6a+hWzN7Hy05Hcd+/QD+TSmKY+K/wBD2/8ALG9IsRaEdP8AzC/7 c/7r9AJwWM2T7j8AwHsj2tnPONzLm3hOMIbtaP59SnLTH+Ic+WqsYSPf0r/rX0RV3ebug3uytcj/ AD05AtylkogpWUr6SeXLSao45RFk4gutLC3npL48sqcV1dRPgNT3sJtqwhXfpbkSExBS2fOXTzW/ vAe06GaJ1Q0D5dEyQlZo2UDp9nUdUTY+aLeek93QS8Vu1wwi5z0JhzVoMNDh/ngopKkp4aemUzRI Xe12mi4bqHdbCJaLXfbAUPv2lB6XZyE1WpCQDx6uWnTY2XkE28vej5JYd7sOUuzyZJbhbm4w2ehc XrNHnn0DwCRU8NNmzpcrt336gDc2JYZzPXaMmaTcbE6eLciK7UIUjhyJ1RNGJG3L29etWdfm1ujG LGZIUp6lEin0aeqMWG7ds7nXzHIkp54PzKlCgnn0Ip0+GhbMT3ZpbCowT1jzQOKfvDSqF2OoaUWQ 2kMhp1BTOZcTUvJPA19opqW55Irnnn/BQHuw9Hb0tHd3pGTZVBexh3L1FtVyjL+Xjrkv0oEkK4E6 BN/5OJtr+SDsv/4Zjs6M5L2326tyskV01lqTdAEqPjWjnHWTHRTxloZ5P/DbdoEG5tNz8sl36a5x XMVMDnWeZ4lzT4DQ44X6JHpsYzl7c5q1Iu0lBPVCmhMirjfGtOo8yNMR0lG3bIbaM/MmLj7Njtlv SWIrMdsMjoUOmtAdMroCyuORbZLuW/qbK4y45YYTLjsZ48WlvIqUJHvOlMRRXb1cd5ZSbHj+FQJS Aw2W3p0RB4oWOkFKh7dT0JZTj5dpcVsNmhTwKR4aVQuwg2xmSYu7WNPsE+azMZoseFXEjQz1B19T bf1RrW5c/Tktz5SX5aIUJTSQKk/g1UR9Gm0WMyNxlXlhIcPQXgrygfv9PA00pin1ChxKhiLQIoTL boNIsRYk8pz+Ibl/rzT6/wB12livkjDbuXc5m0GHKmvdZj2K0NREHwZbhtpSB9Q117vg9rTsXgvo jxco6PMOlOjVsFOKWeI/OcW7QCK2Xk1/WTpVMj3XwC14lyZd+emAnpTUA+4aFMmlnPzWVwyQOt2p PT7acdNmx80KMfyOd8wi7wf6JcLYatnkqo9n6NUzZRNk7bSd8OVPXaFEvb6lJnUQ86pXJKaJ5n3a bLKNTHuRubC213lfkPNC64TnAKZwTRTaVv8ACq/DkdNTHE7T82v2F4rCvVujm7IhlMmxvIHX8rbB 9lhNK0AJ5aomzF6dm+5HGtwdnLLOeY6XJKUNzWlc+oCpqNPVGJ12NtNriXEJhoDTVAUpApzppiMT hZbaQlb3jSugoXbHi0vTnGkoU1UOcAs8+jkdT3jqS7MdSKO+Pt2j7tdsWZYPHKY1/VCkDFpp4Kjz wj8BxJ9xHhpDeOSd008/D6n81UfI/UWxO73TDL1Kv7UzFJLlvmTAqT0SHI/BTifg4g6JFk9AhxDf /v6nXVpi33W6JUyQkuOpkHxoeJT79Pg6aZ+n/i+4cLB4FyyaW7c58snrU71KIUqlftDTEdLB7yYB Ft2LyJ0qWWUyEhTTfUQCqnAU+nTH0BZS/ue32xbbPCHMglPpXc1pPRF6h1JJPA0rpLEUZY7k7k5F mefTsquCi61OKgwg8egq5H+TSKFMbIj4QKeOlUJsVw51yZuUaVD/AK1HdbdaHt8tYWf5BoZ6nNfU 1vw71Xu3/efsgmbdX5CLTkVkt6WGnllKStxtno4cQeemsraM5MYjXFt15lz8RiG86mO8eJKFLNKH 6NKYthvK/wBGI3+Vt6RYizj/AOon/bz/AHWaWK+SHNtZ9Nn8RR09VLLa/wAT9WkVvhqKk/Jl01/V fQ9z3XCokDTEDVM92KTKV82hr7amVClacNapyuBNJgvJkyGQGAn4iqrvuGuLWwZlnByelqcp2P8A iqQkFKOQJPMaNQxso/MS3nGHlup+Ucc5oHEH9GnShqY3TX5DkAIb+F5tQS2sGhCVH4jpk1gp07Eg 0xTdy7psLmNXhr8wtQT1Rp6zVTTgHwgVqdOVDXvksh2P934iMJwnIGU3G3y3/LTMeIPkxFV4DrPh ps0Zb5L97CrxK13RyFbFhVpcHmRVjgjrV4Dw1RNoanktv2vZOqVkBZlkNupIAb5goBHSa6fNINQ2 WdtjTVOn7pGg2Mm3MUiNLblIShX4S0kV/VrpPkmuSZ0muTzMZY8xlpweUWFpcRIBopZT4cNLUt8o BQ65X2Iu3Stm2SsvLF4sNrUuWC4VKhsFx7q+8tZTUk+/RTHHBVqhePAJyNqNhEMOBvD4LDz1Qy60 w0eqv96nTpljPBiSDtpthY7W1HjhLaEKUsgJBKFLNaU+nTEjetlUvVI7tcLwTBERps1JmPqSYEZK gVK6SaVAVUctFT4BrW8GLvc/vZuDm+56l3da0xJiVOw4nWShTY8eZGpHvRG6I+anx40MsNHqSlVH G/Bse3SntQtnlJcWnrb+JPt0DtMClkXQnngjqQrocT9k6GbQMLDHCAI65HmsoVb5HDzHG1U8z6en RvYh72oPsPuznU0l56iUinR+uT410DtC3aySK8+0vHo7aTVYltkj3aTTyKp5Of8A6if9vafX+63Q C/khDbl8DaLFR/2PbP8AqrekuXkpjohTNfBH9rXPFhDY/dJDCgto0JNF/wB7o4XJj1cExp8SrNA6 B8WmmB99zyV+UftpPxH3axj49M/DPv1jDW9cClZofp1g5Ose5q6dHINDhbL9Ijr+ZbdU04z8SSnm SPo08GDU/sE3ixu8bDRvza4oYmNHpbQpYDq6cuBNdMk9LSaN9o+BzJTLF5jtrbjuJSEdQIJ6aceP t1Tr6FvlwWcs3mtkhZqU011oi2rIuTO6108E8jofAR6xpv8AcfLlJdWvpQk+J4aNLCLdEpTgqFvp 3ibBp7gzZLxPREktMBDbinAKqB96tJrbyKrZjg4RO9nZXH7BKclZJHCGlOFhanWzwFac1a57jntI Ryj1WdqE4nfMhYnNvvNpdRGjhaT1KQFAEDq8Tre43uMiu5LuA3B3N3KnZhfJq/yxt1xEOEpR6R1q UE0BJ9uuVu4OXt4I/wByUKZmY++5weVCcqDzpXXnvqQMFJK2xbnHfvLXQn6dcOCq1vD5Pn4c9Yws gOg1Ht8NYCh1g/zn6NcEhdj6gHmT7xrGJKYeH5ex4f0lvhrGPfmj+Ibl/r7X/wALqawPyQftx1K2 ixYjwtFtCknmKRm+P1+GtgpjojrPdFDXnrYCEDhqCSKpPPWwYb3n5EZzqjmo+9XXTH5+3uXFnrjU DzPxSes0HSeVNYw0yG3xVs8xUHWMNjyQh4IcIBVyJPDWDkUNIQlNSoFPgoHho5BoV28MNGRJdUny 2WSoNqNCqnsHjpwMGp/oU9g9kzawnOM8mvxLQysmzwY/xh1aTwC014Cg01dC+M446m1mEMW6321q IxGREZZQluM2jl5aRRJPvI56ojoPtZWB3jl8LcUspovlQ6M40fpEttEBRTXqQaK95Ps1wFS8kCd2 W86rHgkyQl1SFQ0qcfWOSUppXWY3ywfzid0G/OZZ13BXq9ruj7CYkhxuCpCiOpKSOmvH3a8vZfJ5 ey+QHk3zPr2yIV0u8gRwoklLiiSP06X7BfmdY624aYLaZkhUcqUl1pdQCE+3jrew77BszSUu4X2H EhL6YKpsRstVooqW4AOGu+w3mP8A3bQHLdupbIBASiBEDT6B4LUkEU1wxG8tElMVRUR0KXVArx+v WMOFtBEEV1jCy1OgugeJ1gLHyAav0Hu1wSFdoV0qaP8AdJ1jEiRllVvYp/8AUt6xhRRX8QnP/Xz/ AHX6wPyQrt/DhHavFJDEguLTZbUJaK/DURG+lP8Ag8tOUFMdEfLiRXW8AhI5/MnQVODDdM+ydCYQ fmT8daQjk6elX0axj5dvsBaeZ4nWMNS4sV+6MJlr8uKUL8xz2K8NYOD9Giw4ceQmQvqiFX9GXXie HDRyDQYbX7WbhZxlVissKxOGDLkttO3fo+BKDWqSqo9mngwf0ldkewts2/2Rx3G4DYkFMdtclxr4 ulRBrU10yeh6Okn2G1LEYfGSpJIqrnT2aojoHb5HC3GcpdFE00Y6D9fslgW63Spc1YbjRGlip+8u lRrBXHGUZx+qHv07aO17IZyngDeFONxOPEJcAApw1xk9sw9gp/AS8s9S3wFrUeZJ15eyeTzqnkUt SWWldVffXQeAPiNuVZBKlrKWkdIa6egj+XW8DeIT9se2juS9x9ghKquMl9t+QPCrSkqGt4m8RT3x zo73eFf4jRqzDUEj2fCga4Yime8sz/L+509SdYw6Qv6gNYx2tiqPg+/WAsI4iKIC+WuCQnspCora /YtOsYkWB/UGP8oRrGFX/qE/28/3X6wPyR9cdmcxwbajbVUqOl3G8zxLGbvAvqE/hNP3G2MSn2HV cfiQtZT9WrJjgrmf6r6Avc4klMl1soNW+KFeDo9qdLusHRC50dCUpUFEiq6fcP6qvfpPs8ji5Gyc sAlP8uu+J3AnZYbJ/EFEeLp+y371aBvALeDmywy4h0h5K20fZWOSvo0LsHzG6fAti7apc+UiNBK0 lx5XDoI5JP06p0avMo0z5E0dinZpn+7m8DARBWzhNqot24up/CfCKn4CSOY1Qv1GMr9Zmr+3WzOG 47YF45ZLEW7dEV8x+ahACvNH3Uqrpi/WZp/WaJM2E3y3yxhchcJbUuGFlHy8gFb3QD4aNaWVRGC4 e2u61ny6IqS0UwZzLTZkWxfB1SyOJSPedNUNGep5QXpkFDKCT0Orr1NH7SAPE641gfFJcEK9zuc2 9yP+SOy0stvjzlSa0b6G+aT7zpNbcHL/AGUjED1Zu6tzKc5OHWhxf5PZiW3CVVStaeninhpT/aR5 +zemU8euTXyzTSElPlJCTX3anexNiXawJ5slbjPSg9J9+up5FV+wkI7dJl9DKHKBSvM6/eBy0WDs bky6XpJbQBci8ZXcWvOSI77kIJHxICEVNddccFK15WSn+99zkXPuNzW5FVeuS4EA8wBUalYhg+gI dDf3VpY6lE+P0axwXwnU/IgaxhVaYjrrlEkJ48zrHGshO03WMGh9ofe8NYU4CPG2FfLNsV+IqSer w4a4AyRbe2TEZT4iSga6C6FXlK/iF5/6+0+v91+sB5Fnto9mYOVenrtfgmQtqXbsnwfFZsO4EErt 735RHcjpQo8g4VDlr0on+qPTif6r6FD9xNvs2wrPJeJ3RtarnalqEdawaOMgkg8fdqPegWhjktzU FSHGkpTJPnuKAFUr5dOpNa5BkZZzH4mqghO9bDIirb6/LbI/FH6wHgNA5BciGczAEJMp8mDAhcOP Aun6tC9YLgsR6fPp3Z5vvn7NwlwlxNvYLrZuDriOkPkEdJSVAeB16X6c4Lf1pwba7abIbRYdh8XC cdhNW2zNNpQualICnCBT7Q1cVjwrbFTMIotXxQoi6ONq4qdp97jrGB3cnbWOu3N3W0yRFltiioXI qUPcNYwK4vk26GHGXkz6gmeylKhGUR8SE8RUfQNF8FE9CzPbV3ZWzdDaWVLhJZZyK18bkwaVDaPt Gn0amtYJLnxec8GXHq+eoGmHm90tlgliqOppotq5HiFUp7xqKyXYZZzb3eX3zcbi6XpFwfBWpRqf i1FZHYglu9MtwDkFGmuo1Pg5+cdOgmqMi3D8dud9zB1qO2rywWUtkA0JJANP06Yh+mMGt3bTh2P7 ddoUmY+hLbyLRM81RFCFrYqK6ZXQ9OfxMdGryJ+QXq4qNfnJDygfb8atRPqQs4TVqR0lPi3064cF tpKvlBXlTWMEFlLaWFK+8OWsYcoMvqdHGuscroFllcKC2r3p1wQw+s0rqZaH/SW/7GuiaHSv/mG/ 2+r/AOF2sAW+7LvUF7LHuz/azFMrz7ELNeLHg+LQUypWSWth2LJttojM+TIbcfCkLQpHSpKgCCKE V16uu58Vyuh7Ou48FyuncrB6iG5nbfkUJvIbRuliN4yVpVHlQr9bXVvN148G31HlqXdh/IFXPdFU /wB5+23yiXVZBbPNUn40/mUdRCvZTr1Clhique4hk5/t2qOXTkNrCvBsXCOT/IvTZZxWu4lezrbt 2OkpyG3JWOISZzCafTVemzgZNT3RJHaPt1shufuvGj5xudiWEYZbHELfk3bIrZb3JXSQSlLEl5Cj 7KgaZKnuhsuO6+5sltd3h+mPhOD2fFMZ3e27ttqgx/Klut5rY0mQsAALV0yh7PHVWqpXyh0bIX/0 vuFln9QL08Q42xI3228Wy0oKSs5rZEnh7zL0/wB0d0M98d19x3meoz2E/MIdZ7gtuAUrCUpGa2NK fK/VUPnP5db3R3RvfHdfc8XX1BvTK+Ydlz97NvfPDf4CI2c2SSlbngSGpZp9et7o7o3vjuvuV03Q 7ye07MMbuqXd/wDBbTclLUIrYyy0LbWwknoHUJVKkaL3RjqvuPn9jXj8l9yMdsPUl7YdvrpcI2O7 gY65NuDLkWfKTkkBMV3zUeWXEuh8I4c+ekXsnuhV79fdfczh7id78Huu+V+YXk9vuEGI8v5G7M3B iVHmB0lZUlxC1J4E056iukQ7Ns90AbW4WH+Stp69QXOhXU0fm2aCns+PUlE1Wu54Xn+CmR0/nUM9 QqV/MtUr7K9WunFsR4d3CwVLSj+cRFLT9lAktkK+vq02Wg1490WE7SM62AiTLYq65hj1ufWsLd+a vMFlCQCkgLW46An69MVIfLhfKLjd0/en2vo7O8kiWvcjErhepTTceJY4GT2yW/0rR0KUkMyFE09w 0yrWOo33RjqjKCxX3EI9o+WVfYJX1LKnDJaFepRP63v1GyJ2u4sdzPCgylH5vCWU+PzTX+NrhvNd xfCzfBflaG8wEn2GYz/j6xvNdxXC3BwZDSgb5b+P/TGP8fWN5ruOdp3C28C0lWQW1PtBnMD/AN/W OVSx1CqFu1taGkJOS2pNCDU3GN4f4euCG0GOPb27NCOguZdZWymQhRSq6RAaDx4uctdF0x2/f3sn +/T5z9r7J8p+2vzfzP5tE8r5X93PyHndfmU6PmfweqtPM+D7XDWAP//Z ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/image004.gif Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/gif R0lGODlhOwARALMAAGpotdjU09HNzPLu7Jqamv///wAAmcrHyu/r6ezo5+nl5OHd3Obi4AAzmi8u pdTQziH5BAAAAAAALAAAAAA7ABEAAAT/sJBJq7046z1lEWAojmRpnqjQDWzrvnB8xK5Q0K9K3Hg/ OAAXwDDD2XwsXQHBbB6a0CgTAIAeAE9p06aVKhPgMDVMLpuHDgPAHLaZG2A4WKmo2w0O+yFfHx70 fAoAdoR7djaECg0NdowKSgyRkkOSaZV4l5KRBwxqkZaRNpGLpAwNpqEdC6usCwatrwsAsg6wq7NU rrOrsQs2q6SLCw3Dq0qsBsnKyrtDy8/Lzsysv8PBxcS+HQHcackB3g7c3c/iQGnOAOHjATbsAYvj DdxK7/b34vf67+7v8/DjlDwYSJCgGjUFgRRcyFAhQRsMIyo54UAAAItU8KQYAWTEh41KJg6IHEly pLSSKFOWtKFyZYcCMGPKnEmzps2bOFVI4MCzp88LBSIAADs= ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0 Content-Location: file:///C:/E27412E8/Nami.potgar.death_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C8F3EF.18E05EF0--