دوستان، یاران و خوانندگان گرامی، خواهشمندیم هنر و ادبیات پرس لیت را به دیگران نیز معرفی کنید
تماس سردبیر: perslit@gmail.com   نویساد و ارسال مطلب: info@perslit.com بایگانی پیوندکده بیانیه ها و برنامه ها سیاسی کتابخانه ادبیات بومی هنر داستان شعر

فراخوان صدای موج سبز به مناسبت 12 فروردین
12 فروردین روز نه به استبداد دینی، نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات

12 فروردین روزی است که یک ملت با دست خود، آزادی خود را در صندوق رای "آری یا نه" ولایت فقیه، به اسارت درآورد
12 فروردین روزی است که ملتی با آرزوی رسیدن به آزادی و سربلندی، حق تصمیم گیری برای سرنوشت خویش را در دست یک نفر نها د و با چشم بسته، پای در راه بهشت حاکمان دینی گذاشت تا دوزخ خیالی خود را در صندوق رای " آری یا نه" جمهوری اسلامی، برای همیشه از یاد ببرد..آرزویی که مردم ایران بیش از 34 سال است که فرجام پوچی آن را با پوست و استخوان خود حس می کنند..
فساد، دروغ، فقر،بی کاری و از همه مهمتر ناامیدی چنان ملت را در چنگال خود خرد و ضعیف کرده که توان تغییر استبداد پوسیده را از آنان گرفته است..
استبداد دینی با استفاده از سرمایه های معنوی مردم و ایجاد رعب و وحشت ، حاکمیت خود را حفظ کرده است و از درد و رنج مردم ، جاه و جلائی برای خود ساخته است.
استبداد دینی با تمام توانش برآن است تا مشروعیت از دست رفته خویش را در رای گیری مهندسی شده ریاست جمهوری آینده به دست آورد. انتخاباتی که نتیجه آن جز تقویت استبداد ، قوام قدرت و اختیارات ولی فقیه، چیز دیگری نخواهد داشت.
بیایید 12 فروردین 1392 را با صدای بلند به " نه به نظام استبدادی و نه به انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری" تبدیل کنیم.
آدرس: میدان پارلمان
زمان: دوشنبه اول آوریل 2013، ساعت: 15 تا 16:30
www.greenwavevoice.com
Green wave voice- صدای موج سبز فیسبوک:
07886662057 :m

 

به صفحه خود در فیس بوک پیوند دهید:Share  

بازگشت به صفحه نخست